myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari – juni 2020

Report this content

Kvartalet april – juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -15 Mkr (-107).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-1,37)

Väsentliga händelser april – juni

  • myFC utser Michael Glantz till VD
  • myFC utser Sebastian Weber till CTO
  • myFC demonstrerar hybridkoncept för elektriska fordon

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Extra bolagsstämma beslutar om riktade nyemissioner om cirka 52 miljoner kronor

Kommentar från VD Michael Glantz:

”Den 17 juni demonstrerade vi ett fullt fungerande konceptfordon med elektrisk framdrift genom vår bränslecellsteknik. Det var en milstolpe och ett exempel på vad vår teknik, integrerad i våra kunders applikationer, kan åstadkomma. I sammanfattning visade vi hur våra vätgasbränsleceller kan avlasta och lösa några av utmaningarna med batterier, och därmed stödja det globala skiftet till elektrifiering. Våra små och modulära bränsleceller erbjuder dessutom en unik nivå av freedom in design. Representanter från vätgas- och fordonsindustrierna kommenterade marknadens mognad och efterfrågan i en paneldiskussion som finns på vår hemsida. Vi befinner vi oss nu i ett läge där vår teknikutveckling matchar marknadens mognad.

För en månad sedan delade jag mitt första Executive Brief och jag har för avsikt att fortsätta att göra detta löpande. I Executive Briefs kommer jag exempelvis att dela med mig av information och reflektioner kring marknadens utveckling och sätta nyheter från oss i perspektiv. Du hittar (och prenumererar på) mina Executive Briefs på vår hemsida.”

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl. 08:00 CEST.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den 17 juni demonstrerade vi ett fullt fungerande konceptfordon med elektrisk framdrift genom vår bränslecellsteknik. Det var en milstolpe och ett exempel på vad vår teknik, integrerad i våra kunders applikationer, kan åstadkomma. I sammanfattning visade vi hur våra vätgasbränsleceller kan avlasta och lösa några av utmaningarna med batterier, och därmed stödja det globala skiftet till elektrifiering. Våra små och modulära bränsleceller erbjuder dessutom en unik nivå av freedom in design.
Michael Glantz, vd myFC