myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari – mars 2020

Report this content

Kvartalet januari – mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (-24).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,34)

Väsentliga händelser januari – mars

  • myFC tar fram koncept för hybridfordon i samarbete med Jotech/Ecar Sweden
  • myFC utser Per Zetterberg till försäljningschef
  • Motorprofilen Kenth Öhlin investerar i myFC
  • Valberedningen nominerar Johnny Bräster och Klaus Juergen Wiemers till myFC:s styrelse

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • myFC utser Michael Glantz till vd
 

Kommentar från vd Michael Glantz:

”Efter periodens utgång fick jag frågan av styrelsen för myFC Holding om att ta rollen som vd för myFC. Mitt svar var ett eftertryckligt ja. Jag anställdes som Chief Product Officer 2012 och blev då en del av koncernledningen.  För två år sedan tog jag uppdraget som CTO. Jag känner detta företag utan och innan, jag har lett arbetet med att utveckla vår teknik, och jag har den djupaste respekt för mina kollegor. Jag är stolt, ödmjuk och mycket motiverad att ta över rollen som vd.

Vårt huvudsakliga fokus under det första kvartalet var arbetet med att utveckla det hybridkoncept för bränsleceller och batteri som vi har för avsikt att färdigställa och visa upp i juni. Vi klarar oss bra under rådande omständigheter. Vi har lyckats lösa tillgång till både material och kapacitet, och ingenjörerna jobbar på trots det utmanande läge Covid19-pandemin utgör. Vi arbetar självklart helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att skydda våra medarbetare och för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Projektet fortskrider enligt plan och jag ser idag ingen försening av vår demonstration av konceptfordonet i sommar, förutsatt att inga omfattande nya Covid-relaterade restriktioner införs. Huruvida demonstrationen blir fysisk eller digital beror på hur Covid19-läget utvecklas.”

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 08:00 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Media

Media