myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari – september 2019

Report this content

Kvartalet juli – september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (202)
  • Rörelseresultatet uppgick till -18 Mkr (-15). Rörelseresultatet belastas av engångskostnader om omkring fyra miljoner kronor, framför allt härrörande till den personalreduktion som genomförts
  • Resultat per aktie uppgick till -0,16 kr (-0,22)

Väsentliga händelser juli – september

  • myFC:s omställning fortsätter enligt plan

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Styrelsen i myFC föreslår en riktad nyemission om cirka 21 miljoner kronor

Kommentar från vd Peter Friedrichsen:
”Omställningen av vår verksamhet och organisation i enlighet med vår nya inriktning fortsätter enligt plan. Under det tredje kvartalet har vi, som tidigare aviserats, tagit engångskostnader om omkring fyra miljoner kronor, framför allt härrörande till den personalreduktion som genomförts.

Vi har genomfört samtal med alla företagets befintliga, upparbetade kontakter när det gäller potentiella samarbetspartners och kunder. Vi har under kvartalet dessutom både inlett och fördjupat diskussioner med ett flertal nya potentiella samarbetspartners och kunder. Dessa samtal har gett mig större klarhet i vilka samarbetsmöjligheter som har potential att materialiseras i närtid, och vilka som är mer långsiktiga möjligheter.

Efter kvartalets utgång har styrelsen meddelat att man föreslår en riktad nyemission till H119 Ltd, som kontrolleras av Helvetican International Ltd, och kallat till en extra bolagsstämma för beslut. Det är av stor vikt att vi får en finansiellt stark institutionell ägare med vilja att långsiktigt vara med och utveckla bolaget. Jag och styrelsen är glada över att Helvetican International beslutat att investera i myFC och dess teknik, och att de även kommer att nominera ledamöter till vår styrelse. Deras investering gör det möjligt för oss att fortsätta att förbättra vår teknologi och att accelerera våra försäljningsambitioner, vilket är mitt och företagets huvudsakliga fokus.”

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:00 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se


Prenumerera