myFC Holding AB genomför riktad nyemission om USD 5m för expansion

Report this content

myFC Holdings styrelse har utnyttjat mandatet från årsstämman 2015 och genomför en riktad nyemission om 1 869 566 aktier till institutionella investerare till ett pris om 23 kr per aktie. Emissionen tillför bolaget USD 5m, motsvarande 43 mkr. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 8 procent jämfört med stängningskursen den 14 december 2015 samt ett premium om cirka 6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 30 handelsdagarna.

Genom likviden från den riktade nyemissionen stärks bolagets finansiella position och kapitaliserar bolaget för expansion.

“myFC har lyckats ta fram världens minsta bränslecell med en energitäthet i bränslekemin som väsentligt överträffar existerande batteriteknologi. Bränslet som är vatten och salt baserat tillverkas till en relativt låg kostnad, vilket erbjuder en stor flexibilitet för framtida applikationer.“ säger Björn Westerholm, VD på myFC.

Aktien
Nyemissionen medför att antalet aktier i myFC ökar med ca 1 869 566 aktier från 21 563 330 aktier till totalt 23 432 896 aktier, och aktiekapitalet ökar med 109 332 kr från 1 261 013 kr till totalt 1 370 345 kr. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 8,7 procent.


För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 
Björn Westerholm, VD 
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se 
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar gröna energilösningar med hjälp av bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre elektriska enheter som mobiltelefoner och surfplattor och drivs på vanligt salt och vatten. Företagets nya produkt, JAQ, skapar även den elektricitet med hjälp av vanligt vatten och salt men har en betydligt mindre formfaktor och bättre användarvänlighet. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar: