myFC:s bristande likviditet kommer att leda till konkursansökan

Report this content

Enligt pressmeddelande den 27 juni 2022 från K Öhlin Holding AB har det rekommenderade kontanterbjudandet om 0,35 SEK per aktie i myFC Holding AB (publ) (”myFC” eller ”Bolaget”) som lämnades den 1 juni 2022 återkallats.

Som tidigare kommunicerats har myFC ett akut likviditetsbehov, bl.a. då den tidigare annonserade riktade emissionen inte blivit inbetald i tid. Bolagets kortfristiga lån förfaller till återbetalning den 30 juni 2022. Om ingen finansiering, om minst cirka 45 MSEK, inkommer avser styrelsen att denna vecka ansöka om att försätta Bolaget i konkurs.

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-28 08:30 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Johnny Bräster
E-mail: johnny@braster.se
Telefon: +46 (0) 70 598 31 29

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se