myFC senarelägger publicering av delårsrapport

Report this content

Styrelsen för myFC Holding har idag beslutat att senarelägga publiceringen av företagets delårsrapport för januari–mars 2022.

Det nya datumet för publicering har bestämts till den 13 maj. Det tidigare kommunicerade datumet var den 29 april.

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 10:00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Michael Perselius, myFC Press
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Dokument & länkar