MyFC stärker sin finansiering för starkare position i Kina

MyFC stärker sin finansiering genom ett lån om 12,2 miljoner kronor och genomför en kvittningsemission på hela beloppet. Kapitalet ska huvudsakligen användas till att utöka myFC:s ägande i myFC Asia men även till affärsutveckling, inköp och organisationsförstärkning i företaget. 

Det är nu drygt ett år sedan MyFC etablerade sig i Kina genom samriskföretaget myFC Asia Ltd. MyFC har nu beslutat utöka sitt ägande i samriskföretaget, som samägs med Hong Kong-baserade investmentföretaget Novel Unicorn. Kapital till detta frigörs genom en kvittningsemission.

– Förutom att Kina är världens näst största ekonomi ligger landet dessutom i absolut framkant när det gäller grön energi. Vi gör bedömningen att det är av stort värde att utöka vårt ägande i myFC Asia, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

Styrelsen har med stöd av stämmans bemyndigande beslutat att genomföra en kvittningsemission om 12 242 850 kronor och 914 150 aktier, vilket stärker bolagets eget kapital. Kvittningen avser kvittning av lån utställt av Recall Capital och teckningskursen per aktie blir 13,39 kr. Antal aktier i bolaget uppgår efter kvittningsemissionen till 28 857 831 och aktiekapitalet uppgår till 1 687 593 kronor.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 12:20 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar gröna energilösningar och är världsledande inom mikrobränsleceller. Företagets första vätgasdrivna produkt, myFC PowerTrekk, är en hybridladdare för mindre elektriska enheter som mobiltelefoner och surfplattor och drivs på vanligt salt och vatten. I Q4 2015 lanserade bolaget sin produktplattform JAQ. myFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. myFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar:

Om oss

myFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller. myFC utvecklar teknologi där batterier och bränsleceller samexisterar och som laddas med ett grönt, vätgasskapande bränsle bestående av vatten, salt och reaktionskomponenter. Företagets erbjudande LAMINA MAX, LAMINA INcase och JAQ Hybrid riktar sig mot smartphoneindustrin medan LAMINA REX vänder sig till fordonsindustrin. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök www.myfcpower.com