myFC tillförs ytterligare kapital genom optionsinlösen

Majoritetsaktieägarna i myFC Holding AB har utnyttjat ytterligare cirka 8 procent av sina teckningsoptioner. Totalt har nu runt 62 procent av de utestående teckningsoptionerna utnyttjats och bolaget har erhållit ett totalt kapitaltillskott om drygt 20 MSEK.
Efter den nyligen genomförda konverteringen, tillsammans med den konvertering av teckningsoptioner som tidigare meddelats, uppgår antalet aktier i bolaget till cirka 21,2 miljoner aktier.


Bakgrund

På den extra bolagsstämman den 10 december 2014 beslutades att bolaget skulle dela ut en teckningsoption per aktie till samtliga befintliga aktieägare. Även de aktieägare som tecknade nya aktier i den riktade emission som det beslutades om på extra stämman den 10 december 2014, tilldelades en teckningsoption per aktie. Varje teckningsoption som tilldelats ägarna i bolaget, berättigar till teckning av 0,5 aktier i myFC Holding AB till kursen 4 kr. Tecknings-optionerna kan utnyttjas under perioden fram till och med den 16 december 2016. Totala antalet teckningsoptioner innan konvertering var 16 216 670 stycken.För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Björn Westerholm, VD
E-mail: bjorn.westerholm@myfc.se
Telefon: +46 (0) 706 56 20 07

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor I Stockholm som i maj 2014 noterades på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information, besök www.myfcpower.com

Taggar: