• news.cision.com/
  • myFC/
  • myFC utvecklar teknik som skyddar företagets potentiella bränsleintäkter och skyddar konsumenter och tillverkare från piratkopierade bränslekort

myFC utvecklar teknik som skyddar företagets potentiella bränsleintäkter och skyddar konsumenter och tillverkare från piratkopierade bränslekort

Report this content

myFC har utvecklat både system och teknik för att säkerställa att företagets unika certifierade bränslekemi korrekt kan identifiera företagets egenutvecklade och patenterade bränslekort, myFC PowerCard. Endast PowerCards från myFC accepteras när energi ska skapas i en smartphone eller annan enhet som innehåller myFC:s bränsleceller.

myFC kan idag meddela att företaget lämnat in en patentansökan för att skydda bränslekemin i dess PowerCard. Mer specifikt omfattar patentet tekniken som gör det möjligt för enheten att omedelbart känna igen ett ändamålsenligt originalbränslekort från myFC, vilket säkerställer att enheten inte accepterar icke-certifierade eller piratkopierade varianter.

Försäljning av bränslekort är en integrerad del av myFC:s affärsmodell eftersom den utgör en potentiellt betydande källa till återkommande intäkter för företaget. myFC har tidigare delat beräkningar som visar att bolagets potentiella årliga intäkter från försäljning av bränslekort skulle kunna vara fem till tio gånger högre än intäkterna för försäljningen av bränslecellen, under antagandet att användaren använder ett till två bränslekort per månad.

Denna teknik är också viktig för konsumenterna. En förutsättning för myFC:s erbjudande är att bränslekorten är enkelt och bekvämt tillgängliga, och att användaren kan lita på bränslets kvalitet. Smartphone-tillverkare som integrerar myFC:s teknik i sina enheter vill å sin sida kunna vara säkra på att deras produkter inte äventyras av förfalskade eller ej certifierade bränslekort.

– Detta är ett viktigt genombrott för myFC, som jag är glad att äntligen kunna dela med mig av. Den här innovationen säkerställer att förfalskade kort inte kommer att accepteras av vårt system. Det betyder att konsumenterna kan lita på att de kort som de använder är certifierade och säkra, tillverkarna kan vara säkra på att garantierna för deras produkter inte äventyras, och vi på myFC kan skydda våra potentiella återkommande intäkter från PowerCards, säger Björn Westerholm, VD av myFC.

– Att utveckla systemet som skyddar vårt eget patenterade bränsle är komplext i sig. Men jag vill också understryka att vi lyckats göra det mycket kostnadseffektivt, med hög skalbarhet och användarvänlighet, så att det är kommersiellt genomförbart att inkludera det i tusentals bränslekort, tillägger Westerholm.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 07:55 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök 
www.myfcpower.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den här innovationen säkerställer att förfalskade kort inte kommer att accepteras av vårt system. Det betyder att konsumenterna kan lita på att de kort som de använder är certifierade och säkra, tillverkarna kan vara säkra på att garantierna för deras produkter inte äventyras, och vi på myFC kan skydda våra potentiella återkommande intäkter från PowerCards.
Björn Westerholm, vd myFC