Pressmeddelande

myFC tidigarelägger lanseringen av nästa generation portabla bränslecellsladdare, genomför en riktad nyemission samt delar ut en vederlagsfri option till samtliga ägare i bolaget. Susanne Holmström föreslås till ny styrelseledamot


 • myFC tidigarelägger lanseringen av nästa generation portabla mobiltelefonladdare.
 • En prototyp som ska ligga till grund för serietillverkning avses presenteras på Mobile World Congress i Barcelona i mars 2015.
 • Lanseringen av det nya bränslekonceptet finansieras av en riktad emission om 23 MSEK.
 • Emissionen sker i form av units där varje unit innehåller en aktie och en teckningsoption (två teckningsoptioner erfordras för teckning av en ny aktie). Emissionskursen är 3 SEK per unit. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för nyteckning av aktier till och med den 16 december 2016. Lösenkurs vid nyteckning är 4 SEK.
 • Vederlagsfri utdelning (företrädesemission) till myFC:s befintliga aktieägare av en teckningsoption per aktie med avstämningsdag den 17 december 2014. Teckningsoptionerna är av samma slag som i den riktade emissionen
 • Emissionerna är villkorade av godkännande av en extra bolagsstämma den 10 december 2014.
 • Samtliga tecknare i emissionen och bolagets två största ägare har accepterat en lock up i sex månader av såväl nya som gamla innehav.
 • Susanne Holmström föreslås till ny ledamot i styrelsen.  Holmström är idag försäljningsdirektör för privatmarknaden på Tele2 och har många års erfarenhet av telecom inom både B2B och B2C.


Milstolpe i teknikutvecklingen av portabla laddare för mobiltelefoner och surfplattor

myFC har tidigare kommunicerat ett betydande tekniskt genombrott avseende ett helt nytt bränslekoncept för bolagets bärbara bränslecellsladdare. Det nya bränslekonceptets kemi har en energitäthet i kemin som är 2 – 3 gånger så hög som för litiumjonbatterier. Storleken på bränsle och laddare minskas därmed dramatiskt jämfört med tidigare modeller och myFC kommer på allvar utmana marknadens i dag mest sålda portabla laddare för mobiltelefoner. myFC ska nu färdigställa och kommersialisera det nya bränslekonceptet. En prototyp som ska ligga till grund för serietillverkning avses presenteras på den stora telecommässan Mobile World Congress i Barcelona i mars 2015. Bränslecellen är redan färdigutvecklad och klar för massproduktion.

Lanseringen av det nya bränslekonceptet finansieras med en riktad emission av aktier och teckningsoptioner om 23 miljoner kronor med en samtidig vederlagsfri utdelning av teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Emissionerna framläggs för godkännande på en extra bolagsstämma den 10 december 2014. (Se separat kallelse.)

Björn Westerholm, VD i myFC kommenterar: ”Efter mer än nio år av teknikutveckling står myFC inför ett genombrott. Vi har redan lanserat två produkter som riktar sig till avancerade mobilanvändare. Innan utgången av 2015 hoppas vi kunna lansera en bränslecellsdriven laddare som möter de behov konsumentmarknaden har efterfrågat. Den kommande modellen har en helt ny bränslelösning som vi utvecklat baserat på erfarenheter från tidigare modeller och från våra tester i USA och Sverige samt med den svenska mobiloperatören 3.


Susanne Holmström föreslås bli invald i styrelsen

Susanne Holmström föreslås bli invald i styrelsen. Susanne Holmström har en Master of Science in International Business från Handelshögskolan i Göteborg. Hon är idag försäljningsdirektör för privatmarknaden på Tele2 och har många års erfarenhet av telecom inom både B2B och B2C.

Carl Palmstierna, styrelseordförande i myFC kommenterar: ”Den föreslagna finansieringen ger myFC de finansiella muskler som erfordras för att kunna accelerera bolaget till en ny nivå. Susanne Holmströms mångåriga erfarenhet och kompetens inom telecom kommer stärka och bredda styrelsen i det arbete som ligger framför oss.”


De föreslagna emissionerna i korthet

 • Riktad emission av 7 666 670 units.
 • Emissionskurs 3 SEK/unit.
 • Varje unit innehåller en aktie och en teckningsoption
 • Två teckningsoptioner erfordras för teckning av en aktie.
 • Lösenkurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 4 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas löpande från registreringen till och med den 16 december 2016. 
 • Total emissionsvolym cirka 23 MSEK före emissionskostnader.
 • Den riktade emissionen tecknas av en grupp investerare som innehåller såväl gamla som nya aktieägare. Samtliga tecknare samt bolagets två största ägare Sjätte AP-fonden (genom Industrial Equity IE AB) och KTH-Chalmers Capital KB har accepterat en lock-up i sex månader avseende såväl nya som tidigare innehav.
 • Vederlagsfri utdelning (företrädesemission) av en teckningsoption per aktie till myFC:s befintliga aktieägare. Teckningsoptionerna är av samma slag som i den riktade emissionen.
 • Avstämningsdag för utdelningen av teckningsoptioner är den 17 december 2014, vilket innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelning av teckningsoptioner är den 15 december 2014.
 • Förslaget till emissioner framläggs på extra bolagsstämma den 10 december 2014 (se separat kallelse).
 • Emissionerna omfattar totalt 7 666 670 aktier och 16 216 670 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna totalt 8 108 335 aktier.
 • myFC har i dag 8 550 000 utestående aktier.


För ytterligare information, vänligen kontakta                
Carl Palmstierna

Styrelseordförande                      
Tel: +46 708 11 57 70                 
E-post: carl@palmstiernainvest.com

Om myFC

myFC Holding AB (publ) är moderbolag till myFC AB, ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecellsteknologi. myFC AB:s första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för små elektriska apparater som drivs på vanligt vatten. myFC AB grundades 2005 och är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm.

myFC Holding AB (publ):s aktie listades i maj 2014 på NASDAQ Stockholm First North, en alternativ marknadsplats (dvs. icke reglerad marknad) som drivs av NASDAQ OMX. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För ytterligare information besök vår hemsida www.myfc.se. 

Taggar: