• news.cision.com/
  • myFC/
  • Reviderade förslag om nyemissioner i myFC till följd av tillkommande investerare samt kallelse till en ny extra bolagsstämma

Reviderade förslag om nyemissioner i myFC till följd av tillkommande investerare samt kallelse till en ny extra bolagsstämma

Report this content

En ny europeisk investerare samt en representant för myFC:s huvudägare har för avsikt att teckna cirka 10 miljoner aktier i myFC, vilket förväntas inbringa cirka 19 miljoner kronor. Med anledning av detta ställs den extra bolagstämman den 24 juni 2020 in och en ny extra bolagsstämma kommer hållas den 6 juli 2020, där reviderade nyemissionsförslag kommer framläggs för beslut. Totalt föreslås 25 987 900 aktier emitteras, vilket förväntas inbringa 51 975 800 kronor.

Den 4 juni 2020 föreslog styrelsen för myFC en riktad nyemission till en grupp befintliga och nya europeiska investerare. Utöver detta föreslog en huvudägare en riktad nyemission till företagsledning och styrelse. I dag meddelar styrelsen att en ny europeisk investerare har för avsikt att teckna ytterligare 9 320 000 aktier, och en styrelseledamot tillika representant för myFC:s huvudägare avser teckna ytterligare 466 000 aktier.

Villkoren kvarstår från de tidigare föreslagna riktade nyemissionerna: aktierna tecknas till ett pris av 2 kronor per aktie, vilket innebär en premium i jämförelse med stängningskursen den 15 juni 2020 om ca 5 procent. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av finansiering och att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i bolaget på villkor till förmån för bolaget. Detta sammantaget med att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen är framförhandlad med de teckningsberättigade.

Den tidigare utlysta extra bolagsstämman ställs in, och kallelse till ny extra bolagsstämma den 6 juli offentliggörs genom separat pressmeddelande.

­– Jag är glad att delge marknaden den goda nyheten att vi välkomnar en ny större ägare till myFC och att vi fortsätter på den inslagna vägen av en omfattande strategisk tillväxtplan tillsammans med en accelererad kommersialisering av myFC:s unika bränselcellsteknik, säger Markus Hermanek, Styrelseordförande i myFC.

De föreslagna emissionerna (de som meddelades den 4 juni 2020 och idag) innebär att det totala antalet aktier i myFC ökar från 156 741 418 till 182 729 318 och att aktiekapitalet ökar med cirka 1 519 760 kronor från 9 166 165,63 kronor till 10 685 926,01 kronor, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 14,2 procent efter registrering på Bolagsverket.

Nedanstående har inbjudits att delta i de riktade emissionerna (de som meddelades den 4 juni 2020 och idag):

Investering (SEK) Antal aktier
Europeiska investerare 48 464 000 24 232 000
Styrelse och ledning
Alex Guy 3 262 000 1 631 000
Markus Hermanek 139 800 69 900
Johnny Bräster 50 000 25 000
Ulf Henning 20 000 10 000
Sebastian Weber 20 000 10 000
Michael Glantz 20 000 10 000
Summa 51 975 800 25 987 900

Denna information är sådan information som myFC Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl.09:00 CEST. 

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83 

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök myFC.se

Prenumerera

Dokument & länkar