4 miljoner till sju lokala resurscentra

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF delar ut sammanlagt 4 020 000 kronor till sju lokala resurscentra i Södertälje, Husby, Vivalla, Rosengård, Klockaretorpet, Gottsunda och Alby.

Det ekonomiska stödet går till projekt som ska upprätta lokala resurscenter i stadsdelar och bostadsområden som kännetecknas av lågt valdeltagande och svag demokratisk delaktighet och ska användas till att driva mötesplatser för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar.

Resurscentren ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att de boende får bättre möjligheter att framföra sina åsikter och påverka beslut.

Fakta om stöd till Demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter 2017:

Totalt inkom 21 ansökningar

De resurscenter som beviljats stöd är:

Assyriska föreningen i Södertälje
Beviljas 735 000 kronor

Folkets Hus och Parker – Husby
Beviljas 506 000 kronor

Folkets Hus och Parker – Vivalla
Beviljas 496 000 kronor

Hållbar Utveckling Skåne
Beviljas 606 000 kronor

Klockaretorpet i Samverkan
Beviljas 714 000 kronor

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala
Beviljas 210 000 kronor

SIOS
Beviljas 753 000 kronor

Josefin Morge, pressansvarig MUCF, tel +46-70-6633918

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se