Flest unga utanför i Luleå, men stora skillnader i länet

Fler än 2 760 personer i åldrarna 16-25 år varken arbetade eller studerade under 2011 i Norrbottens län. Men skillnaderna över landet och inom länet är stora. Det visar den senaste uppföljningen som gjorts av Temagruppen Unga i arbetslivet. 

Drygt 112 000 (8,9 procent) unga varken arbetade eller studerade i Sverige 2011. Cirka 2 760 av dessa bodde i Norrbottens län. Det motsvarade 8,4 procent av ungdomsbefolkningen i länet och andelen där det saknades känd aktivitet, det vill säga när vi inte vet vad de unga gör, varierar mellan 39 och 17 procent mellan kommunerna i länet.

– Ett långvarigt utanförskap riskerar att leda till försämrad hälsa och ytterligare svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, kommenterar Inger Ashing, ordförande för Temagruppen Unga i arbetslivet. Därför är det viktigt att alla olika aktörer i samhället anstränger sig för att sänka trösklarna in i arbetslivet.

De unga som ingår i gruppen som inte har arbetat eller studerat har inte haft studiemedel eller varit registrerade på en utbildning, inte haft inkomster över ett basbelopp (42 800 kronor för 2011) och inte arbetspendlat till Norge eller Danmark under ett helt år. De flesta saknar helt och hållet en registrerad inkomst.

Förutsättningarna för unga inom gruppen är olika. Allra svårast är det att etablera sig för unga med funktionsnedsättning, endast var tionde av de som var utanför arbete och studier 2010 hade fått jobb eller börjat studera 2011. Motsvarande siffra för hela ungdomsgruppen var cirka 40 procent.

– Situationen för unga med funktionsnedsättning är alarmerande, fortsätter Inger Ashing. Därför kommer vi under hösten att presentera en utredning där vi tittar särskilt på den här gruppen.

Hela rapporten ”2013 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar” och statistik för samtliga kommuner finns på www.temaunga.se.

För mer information kontakta Linus Källander på telefon 08 566 219 23 eller via linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se.

www.temaunga.se kan statistiken detaljeras ytterligare. Bland annat genom att bryta ner den i åldrarna 16-19 och 20-25.

Skillnader mellan länen

Län 2011 - Varken arbete eller studier (16-25 år) 2010 - Varken arbete eller studier  (16-25 år)
Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011. Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2010.
Antal Andel Antal Andel
Riket 112 128 8,9 120 122 9,5
Stockholms län 22 658 8,5 23 368 9
Uppsala län 3 739 7,2 4 059 7,8
Södermanlands län 3 508 10,1 3 701 10,8
Östergötlands län 5 410 8,7 5 763 9,2
Jönköpings län 3 239 6,9 3 581 7,6
Kronobergs län 1 997 7,9 2 105 8,3
Kalmar län 2 556 8,4 2 815 9,2
Gotlands län 718 9,2 720 9,2
Blekinge län 1 960 10,1 2 049 10,5
Skåne län 17 446 10,4 18 452 11
Hallands län 2 926 7,4 3 124 7,9
Västra Götalands län 18 560 8,6 20 124 9,3
Värmlands län 3 347 9,3 3 703 10,3
Örebro län 3 464 9,1 3 851 10,1
Västmanlands län 3 522 10,5 3 848 11,5
Dalarnas län 3 404 9,6 3 782 10,5
Gävleborgs län 3 658 10,3 3 876 10,8
Västernorrlands län 2 990 10,1 3 239 10,9
Jämtlands län 1 398 8,5 1 708 10,3
Västerbottens län 2 868 7,4 3 122 8
Norrbottens län 2 760 8,4 3 132 9,3

Källa: SCB/Temagruppen Unga i arbetslivet

Skillnader mellan kommuner i Norrbottens län

Kommun 2011 - Varken arbete eller studier (16-25 år) 2010 - Varken arbete eller studier (16-25 år) 2011 - Ingen känd aktivitet (16-25 år)
Antal och andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011. Antal och andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2010. Andel av de som varken arbetade eller studerade under 2011 där det saknades känd aktivitet i nationella register.
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Andel (%)
Arjeplog 41 10,5 46 10,7 39,0
Arvidsjaur 67 8,8 75 9,9 20,9
Boden 366 10,3 396 11,4 17,2
Gällivare 168 7,3 196 8,5 25,6
Haparanda 181 15,9 183 15,9 22,1
Jokkmokk 58 9,2 48 7,6 24,1
Kalix 169 9,3 210 11,2 21,9
Kiruna 217 7,1 250 6,3 26,7
Luleå 801 7,1 928 8,3 21,3
Pajala 43 6,5 63 9,8 20,9
Piteå 458 8,7 508 9,5 17,7
Älvsbyn 104 10,6 109 10,8 19,2
Överkalix 39 10,2 57 13,9 17,9
Övertorneå 48 8,7 63 11,3 29,2

Källa: SCB/Temagruppen Unga i arbetslivet

Linus Källander, telefon 08-566 219 23, linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och sprider erfarenheter från ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden samt motverkar strukturella hinder för ungas etablering. Temagruppen unga i arbetslivet är ett projekt som drivs av Ungdomsstyrelsen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, SKL och Communicare.

Snabbfakta

Fler än 2 760 personer i åldrarna 16-25 år varken arbetade eller studerade under 2011 i Norrbottens län. Men skillnaderna över landet och inom länet är stora.
Twittra det här