Flest unga utanför i Malmö, men stora skillnader i länet

Fler än 17 446 personer i åldrarna 16-25 år varken arbetade eller studerade under 2011 i Skåne län. Men skillnaderna över landet och inom länet är stora. Det visar den senaste uppföljningen som gjorts av Temagruppen Unga i arbetslivet. 

Drygt 112 000 (8,9 procent) unga varken arbetade eller studerade i Sverige 2011. Cirka 17 446 av dessa bodde i Skåne län. Det motsvarade 10,4 procent av ungdomsbefolkningen i länet och andelen där det saknades känd aktivitet, det vill säga när vi inte vet vad de unga gör, varierar mellan 52 och 18 procent mellan kommunerna i länet.

– Ett långvarigt utanförskap riskerar att leda till försämrad hälsa och ytterligare svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, kommenterar Inger Ashing, ordförande för Temagruppen Unga i arbetslivet. Därför är det viktigt att alla olika aktörer i samhället anstränger sig för att sänka trösklarna in i arbetslivet.

De unga som ingår i gruppen som inte har arbetat eller studerat har inte haft studiemedel eller varit registrerade på en utbildning, inte haft inkomster över ett basbelopp (42 800 kronor för 2011) och inte arbetspendlat till Norge eller Danmark under ett helt år. De flesta saknar helt och hållet en registrerad inkomst.

Förutsättningarna för unga inom gruppen är olika. Allra svårast är det att etablera sig för unga med funktionsnedsättning, endast var tionde av de som var utanför arbete och studier 2010 hade fått jobb eller börjat studera 2011. Motsvarande siffra för hela ungdomsgruppen var cirka 40 procent.

– Situationen för unga med funktionsnedsättning är alarmerande, fortsätter Inger Ashing. Därför kommer vi under hösten att presentera en utredning där vi tittar särskilt på den här gruppen.

Hela rapporten ”2013 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar” och statistik för samtliga kommuner finns på www.temaunga.se.

För mer information kontakta Linus Källander på telefon 08 566 219 23 eller via linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se.

www.temaunga.se kan statistiken detaljeras ytterligare. Bland annat genom att bryta ner den i åldrarna 16-19 och 20-25.

Skillnader mellan länen

Län 2011 - Varken arbete eller studier (16-25 år) 2010 - Varken arbete eller studier  (16-25 år)
Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011. Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2010.
Antal Andel Antal Andel
Riket 112 128 8,9 120 122 9,5
Stockholms län 22 658 8,5 23 368 9
Uppsala län 3 739 7,2 4 059 7,8
Södermanlands län 3 508 10,1 3 701 10,8
Östergötlands län 5 410 8,7 5 763 9,2
Jönköpings län 3 239 6,9 3 581 7,6
Kronobergs län 1 997 7,9 2 105 8,3
Kalmar län 2 556 8,4 2 815 9,2
Gotlands län 718 9,2 720 9,2
Blekinge län 1 960 10,1 2 049 10,5
Skåne län 17 446 10,4 18 452 11
Hallands län 2 926 7,4 3 124 7,9
Västra Götalands län 18 560 8,6 20 124 9,3
Värmlands län 3 347 9,3 3 703 10,3
Örebro län 3 464 9,1 3 851 10,1
Västmanlands län 3 522 10,5 3 848 11,5
Dalarnas län 3 404 9,6 3 782 10,5
Gävleborgs län 3 658 10,3 3 876 10,8
Västernorrlands län 2 990 10,1 3 239 10,9
Jämtlands län 1 398 8,5 1 708 10,3
Västerbottens län 2 868 7,4 3 122 8
Norrbottens län 2 760 8,4 3 132 9,3

Källa: SCB/Temagruppen Unga i arbetslivet

Skillnader mellan kommuner i Skåne

Kommun 2011 - Varken arbete eller studier (16-25 år) 2010 - Varken arbete eller studier (16-25 år) 2011 - Ingen känd aktivitet (16-25 år)
Antal och andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011. Antal och andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2010. Andel av de som varken arbetade eller studerade under 2011 där det saknades känd aktivitet i nationella register.
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Andel (%)
Bjuv 261 13,7 259 13,7 34,5
Bromölla 160 11,0 176 12,0 17,5
Burlöv 301 14,1 293 13,6 30,6
Båstad 125 8,2 129 8,3 32,0
Eslöv 426 10,1 444 10,5 29,8
Helsingborg 1 882 10,7 1 904 11,0 30,7
Hässleholm 757 11,3 773 11,4 30,4
Höganäs 208 8,7 226 9,3 42,8
Hörby 190 10,3 198 10,5 30,0
Höör 193 10,5 214 11,7 43,5
Klippan 284 13,8 315 15,3 37,3
Kristianstad 1 059 9,6 1 086 9,9 29,9
Kävlinge 253 8,0 282 8,9 38,3
Landskrona 784 14,2 887 16,0 24,2
Lomma 137 6,1 124 5,7 51,8
Lund 1 134 5,2 1 225 5,6 45,7
Malmö 5 502 13,2 5 914 14,2 36,4
Osby 162 10,3 173 10,9 25,9
Perstorp 140 14,4 143 14,8 25,7
Simrishamn 210 9,8 201 9,3 34,8
Sjöbo 244 11,5 261 12,3 33,2
Skurup 194 10,6 201 11,0 29,4
Staffanstorp 200 7,8 240 9,2 40,5
Svalöv 189 10,6 189 11,0 26,5
Svedala 190 8,4 173 7,5 32,6
Tomelilla 166 10,6 187 11,6 19,9
Trelleborg 604 11,5 661 12,7 27,8
Vellinge 261 7,2 269 7,6 49,8
Ystad 244 7,6 292 9,0 29,5
Åstorp 266 13,9 247 13,1 28,2
Ängelholm 384 7,7 424 8,6 29,2
Örkelljunga 127 10,5 133 10,9 29,9
Östra Göinge 209 11,6 209 11,6 26,3

Källa: SCB/Temagruppen Unga i arbetslivet

Linus Källander, telefon 08-566 219 23, linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och sprider erfarenheter från ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden samt motverkar strukturella hinder för ungas etablering. Temagruppen unga i arbetslivet är ett projekt som drivs av Ungdomsstyrelsen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, SKL och Communicare.

Snabbfakta

Fler än 17 446 personer i åldrarna 16-25 år varken arbetade eller studerade under 2011 i Skåne län. Men skillnaderna över landet och inom länet är stora.
Twittra det här