Hbt-utbildning för fritidsledare på Gotland

Ungdomsstyrelsen arrangerar den 3 maj en utbildning för fritidsledare på Gotland. Utbildningen handlar om unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners livsvillkor och hur de påverkas av samhällets normer. Syftet är att skapa trygga och välkomnande mötesplatser för unga hbt-personer.

Ungdomsstyrelsen har tagit fram rapporten HON HEN HAN som handlar om unga hbt-personers hälsa. Den visar att många utsätts för diskriminering, våld och hot om våld. En följd av det är att unga hbt-personer mår sämre än andra unga. Ungdomsstyrelsen har därför fått i uppdrag av regeringen att arbeta för mötesplatser där unga inte blir ifrågasatta utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Vi ska genomföra insatser som höjer kompetensen bland personer som arbetar med fritidsverksamhet om hur det går att skapa bättre mötesplatser för unga hbt-personer.

Ungdomsstyrelsen har också tagit fram boken Öppna verksamheten! som handlar om mötesplatser, hbt och normer. I boken finns tips på metoder och normkritiska övningar som deltagarna själva kommer att få göra under utbildningen.

Tid: 3 maj, klockan 9.30--16.45
Plats: Suderbys herrgård, Toftavägen 201 i Västerhejde

Utbildningen arrangeras av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Region Gotland. Journalister som vill delta eller göra en intervju kan kontakta Jonah Nylund, Ungdomsstyrelsen, på 070-566 08 96.

För mer information om Ungdomsstyrelsen kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

www.ungdomsstyrelsen.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se