Jobb och bostad för unga - Malmö

Ungdomsstyrelsen ordnar en konferens den 26 april i Malmö. Temat är jobb och bostad, två stora områden där det behövs nya lösningar för unga. På konferensen belyser vi frågan om vilka hinder och möjligheter som unga möts av när de ska komma in på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden.

Ett sjuttiotal deltagare från Skåne kommer att delta på konferensen. De flesta arbetar med arbetsmarknad, utbildning eller i region- och kommunförbund. Under konferensen kommer deltagarna få höra Malmö stad presentera hur de arbetar med arbetsmarkandsinsatser för unga. Vidare kommer Malmö stad presentera UngBo12, den första bomässan med inriktning på ungas boende.

Ungdomsstyrelsen har i en regeringsrapport tagit reda på hur ungas bostadsförhållanden ser ut idag. Bostadssituationen för unga skulle kunna förbättras och vi berättar på konferensen hur. Temagrupppen Unga i arbetslivet ska på konferensen presentera framgångsfaktorer i arbetet med att minska ungas utanförskap. De visar aktuella resultat och erfarenheter från ungdomsprojekt runt om i Sverige.

Datum: 26 april, Klockan 9.00-16.00
Plats: Kockum Fritid, Malmö

Journalister är välkomna att delta. På plats i Malmö finns Per-Uno Frank, Ungdomsstyrelsen, 070-525 23 40.

För mer information om Ungdomsstyrelsen kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

www.ungdomsstyrelsen.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se