Nytt magasin ska stötta lärare inför Europaparlamentsvalet

Av landets högstadie- och gymnasieskolor är det bara ett fåtal som genomför skolval inför Europaparlamentsvalet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Utbildningsradion tar därför fram tre magasin ‒ Valår i klassrummet. Första numret ger stöd till lärare i Europafrågor.

Inför årets val till Europaparlamentet erbjuds landets högstadie- och gymnasieskolor att arrangera skolval. Hittills har endast ett hundratal av landets drygt fyra tusen skolor anmält sig till valet och i många kommuner kommer inte några elever att kunna rösta i skolvalet.

‒ Att som elev rösta i ett skolval och delta i politiska aktiviteter på skolan kan vara avgörande för framtida engagemang inom samhällsfrågor, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För många lärare är det första gången som man arbetar med Europaparlamentsvalet i klassrummet, därför har vi tagit fram magasinet Valår i klassrummet tillsammans med Utbildningsradion.

Magasinet vänder sig till lärare och skickas ut till landets alla högstadie- och gymnasieskolor under supervalåret 2014. I magasinet finns intervjuer och tips samt länkar till informationsmaterial om Europaparlamentsvalet. Magasinet innehåller också information om Skolval 2014.

‒ Vår förhoppning är att magasinet ska inspirera och ge det stöd du som lärare behöver, oavsett på vilken nivå du arbetar eller vilka förkunskaper du och dina elever har om EU, säger Alice Bah Kuhnke.

Magasinet ges ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Sveriges Utbildningsradio AB.

För mer information kontakta Anders Hagquist på telefon: 08-566 219 20 eller via e-post: anders.hagquist@mucf.se

För mer information kontakta Emeli Hedenström på telefon: 08-566 219 69 eller via e-post: emeli.hedenstrom@mucf.se.

Ladda ned magasinet Valår i klassrummet www.mucf.se/valar-i-klassrummet

För mer information om och anmälan till Skolval 2014 besök: www.skolval2014.se Skolval2014.se drivs av utförarorganisationerna Sveriges elevkårer, Sveriges ungdomsråd och Europeiska ungdomsparlamentet Sverige.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Dokument & länkar