Preliminärt resultat från Skolval 2014 – Riksdagsvalet

Nu har över 350 000 elever röstat i 1 574 skolval till riksdagen. De fem största partierna blev: Socialdemokraterna (25,1 %), Moderaterna (21,2 %), Miljöpartiet (14,6 %), Sverigedemokraterna (12,2 %) och Centerpartiet (7,2 %).

För de övriga partierna blev resultatet: Folkpartiet (6,2 %), Vänsterpartiet (5,2 %), Feministiskt initiativ (2,9 %) Kristdemokraterna (2,4 %) och Piratpartiet (2,0 %). Resultaten är preliminära och förändringar kan ske.

I år har intresset för att arrangera skolval varit större än någonsin tidigare. 1 800 skolor anmälde sig till höstens skolval som sker inför riksdagsvalet. Mellan den 1-12 september har skolvalen arrangerats lokalt av elever eller av elever och lärare tillsammans.

Hittills har 1 574 skolor rapporterat in sina resultat och de visar att över 450 000 elever har haft möjlighet att rösta i skolvalet de senaste veckorna. Valdeltagandet var 77,6 %. Men skolval är så mycket mer än att rösta och många skolor har även arrangerat kringaktiviteter som till exempel debatter, bokbord eller temadagar.

Skolval ger elever möjlighet att bilda sin egen politiska uppfattning, ta ställning för ett politiskt parti och samtidigt lära sig om den demokratiska processen. För en skola är det ett bra tillfälle att ta vara på den nyfikenhet och intresse som en valrörelse väcker.

Demokratin mår bäst av att inte tas för given och här har skolan ett viktigt uppdrag att främja möjligheterna för eleverna att praktisera demokrati. Genom skolvalet har eleverna fått möjlighet att föra samtal där olika perspektiv och åsikter brutits mot varandra. Att det i år varit rekordmånga skolor som anordnat skolval är särskilt glädjande, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

– Nu har hundratusentals elever sagt sitt och röstat i Skolval 2014. Tillsammans har de stärkt demokratin och tagit ett steg ut på den politiska arenan. Ungdomarna idag är engagerade, politiska och de kräver att bli inkluderade i det politiska samtalet, säger Mattias Hallberg, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Projektet Skolval 2014 drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen). Skolval 2014 genomförs också i samarbete med Valmyndigheten och Skolverket. Ett Skolval ska så långt som möjligt likna riksdagsvalet.

www.skolval2014.se kan du hitta de preliminära resultaten för ditt län, kommun eller skola samt få mer information om Skolval 2014. Här hittar du även resultat från vårens skolval inför Europaparlamentsvalet.

www.mucf.se/valaret-2014 finns mer information om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors uppdrag kring valåret 2014.

För mer information kontakta:

Kommunikationschef Anders Hagquist, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 070-663 39 18 eller via e-post: anders.hagquist@mucf.se

Presskontakt Malin Niklasson, Skolval 2014, 0707-23 04 98 eller via e-post: press@skolval2014.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se