Skolavhoppen kan kosta 250 miljarder per årskull

Onsdagen den 11 juni 22:00 sänds det tredje avsnittet av DropOuts i SVT1. Teveserien belyser orsakerna till och konsekvenserna av att så många hoppar av gymnasiet. Kvällens avsnitt tar upp prislappen för avhoppen.

Varje år börjar omkring 100 000 elever gymnasiet. Ungefär 25 000 av dem går ut med ofullständiga betyg eller hoppar av skolan. Häften reder ut sin situation på egen hand och de övriga, omkring 13 000 unga, hamnar ofta i utanförskap. DropOuts, som Svenska ESF-rådet har finansierat, belyser skolavhoppen i sex avsnitt. Vi får följa Camilla och Emma på KomBack i Vetlanda och Johanna från Åre gymnasium som arbetar förebyggande samt experter som belyser problemet från olika vinklar. I kväll intervjuas Ingvar Nilsson som har utvecklat en socioekonomisk analys för att beskriva vad personer i utanförskap kostar samhället. Omkring 75 kommuner, landsting och regioner har, via utbildning hos Ingvar Nilsson, lärt sig att analysera sin egen verksamhet.

– De 13 000 unga som hamnar i utanförskap är tillräckligt många för att fylla Globen och kostar samhället runt 260 miljarder per årskull. I en svensk kommun med cirka 110 000 invånare hamnar prislappen på 2,5 miljarder per årskull, säger Ingvar Nilsson i det magasin som Temagruppen Unga i arbetslivet i dag skickar ut till landets alla högstadie- och gymnasieskolor.

Övriga avsnitt av DropOuts tar upp de viktigaste orsakerna bakom avhopp som mobbning, bristande pedagogiskt stöd och diagnoser. Programmen finns på http://www.ur.se/Produkter?q=dropouts och får användas i undervisning. Magasinen hittar du på http://temaunga.se/magasinet-dropouts.

– Vi hoppas att teveserien och magasinen ska bidra till att utveckla det förebyggande arbetet på skolorna så att färre elever väljer att avsluta sina studier i förtid, säger Susanne Zander som är koordinator i Temagruppen Unga i arbetslivet.

För mer information kontakta Susanne Zander på telefon 070–566 14 72 eller via susanne.zander@mucf.se.

Temagruppen Unga i arbetslivet samlar in och sprider erfarenheter från ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden samt motverkar strukturella hinder för ungas etablering. Temagruppen unga i arbetslivet är ett projekt som drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, SKL och Communicare.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Media

Media

Dokument & länkar