Ungdomsstyrelsen i Almedalen 2013

Ungas arbetsmarknad, liksom civilsamhället, står i fokus när Ungdomsstyrelsen arrangerar fem seminarier i egen regi eller inom ramen för Temagruppen Unga i arbetslivet.

Måndag den 1 juli: Mobbad eller skoltrött? Var fjärde elev hoppar av skolan, varför? Start 12.10 i Krukmakarens hus. Medverkande: Inger Ashing, Ungdomsstyrelsen, Lidija Kolouh, Temagruppen Unga i arbetslivet, Inger Maurin, Lärarförbundet, Sofia Nerbrand, Ohlininstitutet, Mattias Hallberg, Sveriges Elevkårer och Lisa Sipari, GR Utbildning.

Måndag den 1 juli: Unga som varken arbetar eller studerar – hur många är de och vad gör de? Start 13.40 i Krukmakarens hus. Medverkande: Oscar Svensson, Temagruppen Unga i arbetslivet, Eva Franzén, Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar och Marwin Nilsson, Arbetsförmedlingen.

Onsdag den 3 juli: Jobbpakten är död – länge leve jobbpakten. Start 8.30 i Café H 10. Moderator: K-G Bergström. I panelen: Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet, Lasse Thörn, LO, Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, Ingela Gardner Sundström, SKL och Johan Ingelskog, Kommunal. Kommentarer: Inger Ashing, Ungdomsstyrelsen och Åsa Lindh, Svenska ESF-rådet.

Temagruppen Unga i arbetslivet arrangerar seminarierna ovan och Ungdomsstyrelsen:

Onsdag den 3 juli: Samarbete kring Östersjön – toppen eller botten för unga arbetslösa? Start 11.30 i Europahusets paviljong. Moderator: Susanna Wasielewski Ahlfors. Medverkande: Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen, Fredrik Karlström, Ålands landskapsregering, Jytte Guteland, Global Utmaning, Petra Jansson, Arbetsförmedlingen och Christofer Fjellner, Europaparlamentet (M, EPP).

Torsdag den 4 juli: Brant uppförsbacke eller vind i seglen – civilsamhällets villkor i fokus. Start 8.00 i Krukmakarens hus. Medverkande: Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen, Ulrika Stuart Hamilton, Utbildningsdepartementet, Karin Mattsson Weijber, Riksidrottsförbundet, Janica Sörestedt, Region Gotland, Owe Ronström, kulturföreningen Roxy i Visby och Raymond Svensson, Civos.

Mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/ungdomsstyrelsen-i-almedalen-och-pa-stockholm-pride

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Dokument & länkar