Ungdomsstyrelsen i Almedalen 2013

Ungas arbetsmarknad, liksom civilsamhället, står i fokus när Ungdomsstyrelsen arrangerar fem seminarier i egen regi eller inom ramen för Temagruppen Unga i arbetslivet.

Måndag den 1 juli: Mobbad eller skoltrött? Var fjärde elev hoppar av skolan, varför? Start 12.10 i Krukmakarens hus. Medverkande: Inger Ashing, Ungdomsstyrelsen, Lidija Kolouh, Temagruppen Unga i arbetslivet, Inger Maurin, Lärarförbundet, Sofia Nerbrand, Ohlininstitutet, Mattias Hallberg, Sveriges Elevkårer och Lisa Sipari, GR Utbildning.

Måndag den 1 juli: Unga som varken arbetar eller studerar – hur många är de och vad gör de? Start 13.40 i Krukmakarens hus. Medverkande: Oscar Svensson, Temagruppen Unga i arbetslivet, Eva Franzén, Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar och Marwin Nilsson, Arbetsförmedlingen.

Onsdag den 3 juli: Jobbpakten är död – länge leve jobbpakten. Start 8.30 i Café H 10. Moderator: K-G Bergström. I panelen: Bettina Kashefi, Arbetsmarknadsdepartementet, Lasse Thörn, LO, Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, Ingela Gardner Sundström, SKL och Johan Ingelskog, Kommunal. Kommentarer: Inger Ashing, Ungdomsstyrelsen och Åsa Lindh, Svenska ESF-rådet.

Temagruppen Unga i arbetslivet arrangerar seminarierna ovan och Ungdomsstyrelsen:

Onsdag den 3 juli: Samarbete kring Östersjön – toppen eller botten för unga arbetslösa? Start 11.30 i Europahusets paviljong. Moderator: Susanna Wasielewski Ahlfors. Medverkande: Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen, Fredrik Karlström, Ålands landskapsregering, Jytte Guteland, Global Utmaning, Petra Jansson, Arbetsförmedlingen och Christofer Fjellner, Europaparlamentet (M, EPP).

Torsdag den 4 juli: Brant uppförsbacke eller vind i seglen – civilsamhällets villkor i fokus. Start 8.00 i Krukmakarens hus. Medverkande: Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen, Ulrika Stuart Hamilton, Utbildningsdepartementet, Karin Mattsson Weijber, Riksidrottsförbundet, Janica Sörestedt, Region Gotland, Owe Ronström, kulturföreningen Roxy i Visby och Raymond Svensson, Civos.

Mer information: www.ungdomsstyrelsen.se/ungdomsstyrelsen-i-almedalen-och-pa-stockholm-pride

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Dokument & länkar