Digitalt för alla? Så får vi digital innovation i vård och omsorg att möta brukare och patienter

Report this content

Alla är överens om att det är nödvändigt att utnyttja digital teknik och digitala stöd bättre i vården och omsorgen. Men varför går det så långsamt? Och hur möter samhället vårdgivarnas, patienternas och brukarnas förväntningar och krav på digitala verktyg?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bjuder in till ett seminarium den 19 november. Vi delar med oss av ny fakta och kunskap och diskuterar digitaliseringen inom vård och omsorg med patienter, vårdgivare, beslutsfattare och privata aktörer. Vi berättar om resultat från våra analyser och även från vår kommande rapport om befolkningens syn på digitala vårdbesök.

Ur programmet

  • Vad har befolkningen för erfarenhet av, och syn på, digitala vårdbesök? Resultat från vår kommande rapport presenteras, och vi berättar även om patienters och vårdpersonals behov av digitala stöd i cancervården. Vi informerar också om pågående projekt om välfärdsteknik för äldre och personer med funktionsnedsättning, och om förskrivning av icke-medicintekniska produkter.
     
  • Dana Lewis, amerikansk spetspatient och innovatör delar med sig av sin kunskap. Hon blev internationellt känd efter att ha vidareutvecklat sin egen diabetesutrustning för att få bättre hälsa och ökad livskvalitet. #OpenAPS #WeAreNotWaiting
     
  • Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Helsingborg, berättar om hur de har arbetat med digital utveckling för att öka tillgängligheten för brukarna, och vilka hinder och möjligheter han ser för att omsätta nya digitala lösningar i praktiken.

Mer information och anmälan på Vårdanalys webbplats

Anne Rådestad
Kommunikationsansvarig
08-690 41 68
anne.radestad@vardanalys.se

_____________________________________

Om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare.

Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen.

Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.

http://www.vardanalys.se

Media

Media

Dokument & länkar