Årets utmärkelse för hållbar stadsutveckling tilldelas Aros bostad

Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling tilldelas i år Aros bostad för deras arbete med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet O2 i Orminge. Priset delas ut för andra året i rad och syftar till att inspirera andra att göra insatser för att skapa ett hållbart stadsbyggande.

Utmärkelsen delas ut av Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M), i Nackas stadshus idag kl. 13.

– Nacka är en attraktiv kommun som många vill bygga och bo i. Det är roligt att det byggs mycket när utvecklingen är genomtänkt och långsiktigt hållbar.  Det här projektet bidrar till att lyfta Orminge. Aros bostad har lyckats att integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i samma projekt för att skapa en plats där folk trivs och mår bra. Mina varmaste gratulationer till dem, säger Cathrin Bergenstråhle.

Juryns motivering:

Aros bostads O2 projekt i Orminge får Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling för sitt ambitiösa arbete med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet. Projektet i Orminge har bland annat arbetat med att minska sin klimatpåverkan i byggproduktionen genom att bygga med stomme och fasadmaterial i svenskt trä. Utformningen av gårdarna möjliggör rekreation och samvaro vilket främjar en social interaktion bland de boende i området. Aros O2 bostadsprojekt Nybackakvarteret i Orminge uppvisar en god helhetssyn på ekologisk och social hållbarhet. Nacka kommun tror att projektet kommer inspirera andra som bygger i Nacka att på motsvarande sätt arbeta med ekosystemtjänster och att aktivt ta hänsyn till klimatet i planering och byggande.

I O2 Orminge bygger Aros bostad ett kvarter med 260 lägenheter. De har fokuserat på att minska klimatavtrycket i byggproduktionen och har arbetat med utformning av gårdarna som möjliggör rekreation och samvaro för att främja ett socialt grannliv.

– Vi är mycket stolta över att O2 Orminge uppmärksammas som ett inspirerande initiativ inom hållbar stadsutveckling. Inom Aros bostad brukar vi prata om en hållbar helhet där kombinationen av trygg ekonomi, genomtänkta funktioner och en sund miljö med goda materialval ger bra bostäder. Utmärkelsen från Nacka kommun visar att vi är på rätt spår, säger Magnus Andersson, VD på Aros bostad.


​​​​​Mer information om utmärkelsen för hållbar stadsutveckling finns här. 

Mer information:

Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M), 08-718 92 24, cathrin.bergenstrahle@nacka.se

Per Enarsson, miljöchef Nacka kommun, 08-718 79 87, per.enarsson@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling tilldelas i år Aros bostad för deras arbete med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet O2 i Orminge. Priset delas ut för andra året i rad och syftar till att inspirera andra att göra insatser för att skapa ett hållbart stadsbyggande.
Twittra det här

Citat

Nacka är en attraktiv kommun som många vill bygga och bo i. Det är roligt att det byggs mycket när utvecklingen är genomtänkt och långsiktigt hållbar.  Det här projektet bidrar till att lyfta Orminge. Aros bostad har lyckats att integrera ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i samma projekt för att skapa en plats där folk trivs och mår bra. Mina varmaste gratulationer till dem.
Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden (M)