Citat

– Det är väldigt roligt att vi tar ett rejält kliv uppåt. Vi kan också konstatera att Nacka stiger medan våra närmaste grannkommuner sjunker. Plats 47 är dessutom bland de bättre i Stockholms län och det största klivet upp jämförelsevis. Men vi är inte nöjda och det finns mer att göra. Våra stora insatser med bemötande och service har gett resultat, det visar att konkreta åtgärder ger framgång.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Nackas ambition är att vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. För att vara bäst på riktigt i förhållande till våra medborgare, företag och föreningar behöver samtliga av kommunens verksamheter ha fullt fokus på business behavior – ett gott bemötande och en god service. Det ger oss möjligheter till att uppnå ännu bättre resultat, och det ser vi nu i årets företagsranking.
Victor Kilén, stadsdirektör
Företagen i Nacka märker av de satsningar som kommunen har gjort inom service och bemötande. Kommunen är en uttalad serviceorganisation och medarbetare tränas kontinuerligt i att agera och möta företagen med ett gott bemötande och hög service.
Nathalie Marnell näringspolitisk rådgivare regionkontor Stockholm, Svenskt Näringsliv
Vår ambition är att Nacka ska uppfattas som den kommun som har Sveriges bästa företagsklimat, och det är något som kommunen och företagen skapar tillsammans. Vi arbetar hårt för att bygga förtroende och ett av våra prioriterade mål har varit att företagarna ska uppfatta kommunen och kommunens myndighetsutövning som professionell och tillgänglig med ett gott bemötande.
Mathias Forsberg, näringslivsdirektör
Christer Lindberg är en topprekrytering för Nacka kommun. Han har omfattande erfarenheter av förändringsarbete, ekonomistyrning, processutveckling och analysarbete vilket kommer att innebära ett stort lyft för hela kommunorganisationen. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom och vår nuvarande ekonomi- och finansdirektör Jörn Karlsson som med sina samlade kompetenser kommer bilda ett mycket starkt team för kommunens utveckling.
Victor Kilén, stadsdirektör
Nacka är en av Sveriges mest offensiva kommuner med hög utvecklingstakt. Jag ser fram emot att få bidra med mina erfarenheter till den fortsatta resan.
Christer Lindberg
Jag ser fram emot att arbeta med Christer Lindberg. Vi kompletterar varandra väl och tillsammans kommer vi att bilda ett drömlag för att ge organisationen en trygg och stabil grund att stå på.
Jörn Karlsson, ekonomi- och finansdirektör
En välskött ekonomi är självklart för oss, i både låg- och högkonjunktur. Nackaborna kan känna sig trygga med att vi håller koll på deras skattepengar och att vi fortsätter prioritera skolan. En rolig knorr är att Nacka nu har bättre ekonomisk rating än USA.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Vi har en mycket stark och stabil verksamhet i grunden med en ekonomi i balans. Betyget från rankingen ger oss lägre räntor, och låga räntor ger ännu mer pengar över för att fortsätta utveckla våra verksamheter.
Victor Kilén, stadsdirektör
Nacka är en snabbväxande kommun som hanterar många ärenden och med robotarnas hjälp kan vi ge Nackaborna ännu snabbare service. Det ger också handläggarna möjlighet att fokusera på de mer komplicerade bygglovsärendena.
Johan Krogh (C), kommunalråd och ordförande i miljö-och stadsbyggnadsnämnden
Vi är glada och stolta över att ligga i framkant med digitaliseringen i Nacka. Vi gör det här för kundperspektivet i första hand, men också för att arbetet på enheten blir effektivare. Vi hinner med mycket annat och vi blir mer flexibla.
Maria Melcher, chef på bygglovsenheten
Den här är en plats som verkligen finns till för alla Nackas invånare och jag är otroligt glad att den vinner Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022. När Nacka växer är det viktigt att vi skapar platser där Nackaborna får möta närheten till naturen. De här bryggorna har också fått en riktigt tilltalande gestaltning som tillför något i det offentliga rummet.
Johan Krogh (C), kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Det rena träets enkla och naturliga uttryck med sina varierade och inbjudande former adderar stort värde till platsen och ger den fler funktioner. Jag är inte förvånad över att så många uppskattar bryggdäcken.
Nina Åman, stadsarkitekt
Vår robot underlättar bygglovsprocessen och gör det enklare för Nackaborna att snabbt få sina bygglovsansökningar behandlade. Att involvera Nackaborna i att namnge roboten känns både självklart och positivt, och vi hoppas att detta skapar engagemang och kännedom om vår robot.
Johan Krogh (C), kommunalråd och ordförande i miljö-och stadsbyggnadsnämnden
Vi är glada och stolta över att ligga i framkant med digitaliseringen i Nacka. Vi gör det här för kundperspektivet i första hand, men också för att arbetet på enheten blir effektivare. Det ska bli roligt att se vad Nackaborna vill att vi ska döpa vår nya digitala kollega till.
Maria Melcher, chef på bygglovsenheten
De många fina nomineringar som inkommit är ett styrkebesked från föreningarna och ytterligare ett tecken på att det rika föreningslivet i Nacka gör stor skillnad för barn- och ungdomar runtom i kommunen. Det är viktigt för oss i fritidsnämnden att få uppmärksamma alla goda krafter, väl fungerande föreningar och idrottsledare som helhjärtat lägger ner stor del av sin fritid på ideell verksamhet. Jag vill gratulera de tilldelade och uppmuntra dem att fortsätta med sina fantastiska insatser för Nackas föreningsliv.
Karin Teljstedt (KD), fritidsnämndens ordförande
Det finns många aktiva Nackabor som dagligen berikar Nackas kulturliv, och nu har vi tillfälle att visa vår uppskattning och lyfta fram några av dessa. Årets stipendiater och mottagare av utmärkelserna har olika inriktningar inom kulturområdet vilket är extra roligt eftersom det visar på den bredd som finns. Jag vill på kulturnämndens vägnar ge årets mottagare av både stipendiet och utmärkelserna våra hjärtligaste gratulationer.
Monica Brohede Tellström (L), kulturnämndens ordförande
När vi samlas i team över verksamhetsgränserna för att leverera smarta tjänster som är till nytta för Nackaborna så är det digitalisering i sin bästa form: Inte digitalisering för digitaliseringens skull, utan med fokus på att samla våra befintliga resurser och med hjälp av ny teknik göra smarta saker tillsammans för att på ett eller annat sätt underlätta eller förbättra för våra medborgare.
Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör Nacka kommun
Vårt projekt kring automatiserade beslut är en vital del i vår digitaliseringsstrategi för att möta upp mot de utmaningar vi står inför som en kommun med en stadsutveckling i raketfart och därmed en prognos för befolkningstillväxt på 27% fram till 2030.
Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun
I Nacka har vi ett gemensamt synsätt på digitalisering som en möjliggörare för vår fortsatta utveckling av välfärden. Snabbare, enklare och bättre för våra invånare är mottot.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun
Nacka har som ambition att vara bäst på att vara kommun, därför är det glädjande att se att företagarna återigen ger oss höga betyg för vår myndighetsservice. Nackas kundval och inköp för att göra bra affärer ligger i kommunens DNA, där det viktigaste är ett nära samarbete med företagen
Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande
Mätningen är ett av flera kvitton på att Nacka har ett företagsklimat i toppklass. Särskilt positivt är vårt höga betyg inom upphandling, vilket visar på vår goda dialog med näringslivet. Nacka kommun ska möjliggöra företagens framgång, vara professionell och lyhörd
Victor Kilén, stadsdirektör
Detta är ett bra resultat för Nacka, där vi överträffar målet med samarbetet med Stockholm Business Alliance som ligger på NKI 75. Jag är nöjd med att Nackas företag får en god och jämn service i myndighetsutövningen
Mathias Forsberg, näringslivsdirektör
Det är med stor glädje jag kan meddela att Anders Börjesson blir vd för Centrala Nackas marknadsbolag AB. Han har lång erfarenhet av att driva näringslivs- och etableringsfrågor i kommunen, har ett etablerat kontaktnät och en naturlig koppling till frågorna i sin roll som biträdande näringslivsdirektör i Nacka kommun.
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun
Det blir spännande att bygga vidare verksamheten i den riktning som startade för tre år sedan. Tillsammans med fastighetsutvecklarna ser jag fram emot att fortsätta sätta Centrala Nacka på kartan. Det gör vi genom att attrahera nya boende, verksamheter och investerare
Anders Börjesson, tillträdande vd i Centrala Nackas marknadsbolag AB
Politikens ökade fokus på klimat-och miljöfrågorna är tydligt - vi behöver vässa våra miljö- och klimatprocesser för att realisera Nackas högt ställda mål. Charlotte Persson har erfarenheter av att driva klimat- och hållbarhetsarbete på en strategisk och övergripande nivå. Några av hennes styrkor är att skapa tydlighet, se helheter, skapa struktur och fokus, och hon har även förmåga att göra det svåra och komplexa enkelt och begripligt. Det är något som behövs för att driva Nackas förstärkta fokus på miljö-och klimatfrågor framåt.
Victor Kilén, stadsdirektör
Jag är väldigt glad för förtroendet, det här är ett stort och viktigt uppdrag. Jag ser fram emot att bidra till ett systematiskt, strukturerat och fokuserat arbete för att nå målen och minska Nackas negativa påverkan på klimatet. Min uppgift blir att sätta fingret på de frågor där vi behöver agera, fylla på med kunskap och inspirera. Men det är tillsammans med Nackaborna och verksamheterna som de verkliga resultaten uppstår.
Charlotte Persson
Vi är mycket stolta över att få anordna mässan här i Nacka. Vi är måna om att kunna erbjuda Nackaborna fritidsaktiviteter som alla kan delta i och vi strävar efter att skapa ett så brett och varierat fritidsutbud som möjligt.
Karin Teljstedt (KD), ordförande i fritidsnämnden
– Jag är glad och stolt över det resultat som har kommit av upphandlingen som kommer att resultera i en unik bad- och friskvårdsanläggning i Myrsjö. Hållbart upplägg, hög kvalitet i verksamheten och stora mervärden kommer att göra simhallen till en attraktiv mötesplats för Nackabor utan att kommunen står för byggkostnader eller risktagande vid driften av anläggningen. Det här är något som kommer alla till gagn.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Nu tar vi nästa steg mot att förverkliga något som är ett utmärkt tillskott såväl till Orminge och Myrsjö sportcentrum som till hela kommunen. Vi kommer få en simhall för medborgare i alla åldrar och med ett utbud som riktar sig till alla typer av målgrupper. Idrotten spelar en viktig roll i Nacka, och under de närmaste åren kommer vi att skapa ännu bättre förutsättningar för Nackabor och kommunens simföreningar att utöva idrott och motion. Simhallen kommer inte bara öka möjligheten för fler att tillförskaffa sig livsviktig simkunnighet och vattenvana utan blir även en mötesplats för glädje och gemenskap vilket främjar folkhälsan.
Karin Teljstedt (KD), ordförande i fritidsnämnden
Årets pristagare belyser vikten av barns rätt att delta i samtalet kring klimat och hållbarhet på sina egna villkor. Deras arbete har i sin tur potential att engagera och inspirera nästa generation till en hållbar livsstil. Jag vill rikta ett stort grattis till årets miljöpristagare och tacka Frida Berry Eklund och Edyoutell AB för sitt föredömliga arbete.
Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott
Årets områden Språk-, läs- och skrivutveckling samt Trygghet och studiero är viktiga bärande delar av skolans uppdrag. Därför är det extra roligt att lyfta och bekräfta det fantastiska arbete som görs av Nackas pedagoger inom just dessa områden. Jag vill ge mina varmaste gratulationer till årets pristagare. Era fina insatser har inspirerat inte bara oss som arbetar med utbildningsfrågor, utan även kollegor, vårdnadshavare och inte minst våra elever.
Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden
Näringslivsfrågor och nya arbetsplatser är högt prioriterade för Nacka. Därför satsar vi mycket på att skapa bästa förutsättningarna för att nya företag ska vilja etablera sig här. Med Porsches starka varumärke får vi ännu ett kvitto på Nackas position som tillväxtkommun och givna plats för nyetableringar i Stockholmsregionen. Nacka har ett strategiskt bra läge, är en självklar del av regionens centrala delar redan i dag och detta kommer att stärkas ytterligare när tunnelbanan är på plats här 2030.
Anders Börjesson, etableringsdirektör
Porsche Center Nacka kommer att öka vår närvaro i en viktig del av regionen och möjliggöra ännu bättre service för nya och befintliga Porschekunder. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla affären Porsche i Stockholmsområdet tillsammans med Din Bil-gruppen.
Raine Wermelin, Direktör Porsche Sverige
Årets skyddsombud har på ett systematisk och lösningsfokuserat sätt arbetat för en god arbetsmiljö på såväl arbetsplatsen som hos hela arbetsgivaren. Genom en gedigen arbetsmiljökunskap, ett trevligt bemötande samt en god dialog underlättas och fördjupas samverkan mellan arbetsgivarrepresentanter, medarbetare och andra förtroendevalda.
Tidningen Visions motivering till utnämningen av årets skyddsombud Zübeyde Arslanerkekoglu
Jag vill gratulera Zübeyde till den fina utmärkelsen och tacka henne för hennes insatser för Nacka kommuns arbetsmiljö. I Nacka har vi höga ambitioner och stort fokus på arbetsmiljöarbetet – där våra skyddsombud har en nyckelroll. Vi är stolta och delar utmärkelsen med alla medarbetare, chefer, fackliga företrädare och stödresurser som arbetar för att Nacka ska nå målet att vara en av Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare.
Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka
Jag är jätteglad och stolt att stå här idag och jag känner att det här är en gemensam vinst tillsammans med min arbetsgivare och mina kollegor. Utmärkelsen visar att vi är på rätt väg och att vi ska fortsätta att göra arbetsmiljöarbetet ännu bättre där hjärtat är den ständigt pågående dialogen, att värna om öppenheten, prestigelösheten och förmågan att mötas och skapa trygga relationer ser jag som en nyckel, och är det som gör att vi vågar prata om svåra saker och hitta fram till bra lösningar.
Zübeyde Arslanerkekoglu
Jag är stolt och glad att vi tar viktiga steg i den fortsatta utvecklingen av Fisksätra. Genom en värdefull samverkan mellan Stena Fastigheter, kommunen och civilsamhället skapas nu fler bostäder, en ny förskola, ett äldreboende och nya levande mötesplatser med närhet till natur och hav. En viktig pusselbit som bidrar till ett mer attraktivt och tryggare Fisksätra.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Jag är väldigt glad över att kunna presentera Maria Rönnberg som ny stadsjurist i Nacka kommun. Stadsjuristen spelar en nyckelroll i det kommunala uppdraget genom att styra, leda och utveckla den juridiska processen och överförmyndarprocessen utifrån Nackas styrmodell. Maria Rönnberg har vad som krävs för att axla detta viktiga uppdrag och jag ser fram emot ett gott samarbete.
Victor Kilén, stadsdirektör
Det här känns väldigt spännande! Nacka är en kommun med höga ambitioner och jag ser mycket fram emot att vara en del av kommunorganisationen med kundval och medborgarperspektiv i fokus. Juridiken är en viktig del i en kommuns utvecklingsprocess och jag vill ge mitt bidrag till att hitta effektiva och bra lösningar i Nacka. Jag ser också fram emot att arbeta tillsammans med mina nya kollegor och att bidra till ett gott samarbetsklimat.
Maria Rönnberg, tillträdande stadsjurist
Veronica Grimheden Myhrström har en gedigen chefs- och ledarerfarenhet och är van vid att leda välfärdsverksamheter från utbildnings- till arbetsmarknadsinsatser. Hon är väl förtrogen med kundvalssystem och att systematiskt arbeta för att kunna erbjuda den bäst optimerade leveransen mot kunden. Hon kommer att tillföra våra verksamheter värdefull kompetens och jag vill hälsa henne varmt välkommen till Nacka.
Victor Kilén, stadsdirektör
Jag är både glad och förväntansfull över att få möjligheten att arbeta med två viktiga samhällsprocesser som på olika sätt lägger ett grundfundament för hela Nackas framtid. Min drivkraft är att varje elev ska få den bästa utbildningen och att varje Nackabo som har behov, på bästa sätt ska kunna få snabbt, kvalitativt och enkelt stöd till egen försörjning. Jag känner stor respekt för det fina arbete som redan görs av alla medarbetare och ser mycket fram emot att påbörja mitt nya uppdrag.
Veronica Grimheden Myhrström, tillträdande utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
I takt med att Nacka utvecklas ökar satsningen på Nackas skolor. Nu påbörjas arbetet med att utveckla Sickla skola som ska renoveras och byggas ut med fler skolplatser. Nya moderna och flexibla lokaler byggs samtidigt som att 50-talsarkitekturen bevaras. Vi ser fram emot att samarbeta med NCC och ta del av deras erfarenhet och kunskap i att bygga och renovera skolor.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Det är efterlängtat att komma igång med det här projektet och känns bra att vi därmed fortsätter utveckla äldreomsorgen i Nacka. Det här kommer att bli ett modernt och fint boende, både att bo på och jobba i.
Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande
Behovet av platser på särskilda boenden i Nacka ökar, inte minst för personer med demenssjukdom, så Tallidens utveckling är ett välkommet tillskott och det är positivt att projektet nu är igång.
Karin Teljstedt (KD) ordförande i äldrenämnden
Jag ser fram emot att kunna erbjuda renoverade, moderna bostäder som är bättre anpassade för de äldres behov och som samtidigt också innebär en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.
Jessika Svanholm, verksamhetschef Nacka seniorcenter Talliden
Jag är stolt över de fina resultaten som visar att kvaliteten i Nackas äldreomsorg står sig väl och är i enlighet med våra ambitiösa mål – främst tack vare det dagliga arbetet som äger rum ute i verksamheterna och som säkerställer att våra äldre Nackabor ges bästa omsorg. Genom att skapa goda förutsättningar för hälsosamt åldrande kan Nackas äldre fortsätta att leva med god hälsa, uppleva välbefinnande och bidra till samhället så länge som möjligt.
Karin Teljstedt (KD), ordförande i äldrenämnden
Socialstyrelsens undersökning ger oss möjlighet att över tid mäta utvecklingen av upplevd kvalitet, men enkätsvaren från kunderna används också som underlag när vi utvecklar äldreomsorgen vidare. Enkätresultaten och vår "Strategi för hälsosamt åldrande" ger oss riktning i arbetet att möta utmaningarna med att vi blir allt fler äldre som lever längre.
Ellinor Egefors, chef för äldreenheten
Det känns väldigt roligt att vi nu tagit det första steget i resan mot en ny modern simhall i Nacka.
Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande
Nya Näckenbadet är efterlängtat av både föreningsliv och Nackabor och fyller en viktig funktion i samhället med bättre förutsättningar för idrottande och rörelse genom hela livet.
Gunilla Grudevall-Steen (L) ordförande i fritidsnämnden