Citat

Katarinas förordnande som stadsutvecklingsdirektör går ut till årsskiftet och det känns som en naturlig tidpunkt att lämna över till en ny kraft som kan ta arbetet vidare utifrån nya förutsättningar. Katarina har varit en uppskattad chef och kollega som med stort engagemang bidragit till många viktiga steg i Nackas stadsutveckling.
Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun
Nacka värnar om skattebetalarnas pengar och vi har ett stort ansvar för att de används där de gör störst nytta. Om eller när vi får indikationer på att kostnaderna drar i väg är det vårt ansvar att reda ut vad som har hänt och varför. Det är därför jag tillsatt den här genomlysningen.
Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun
Jag välkomnar resultatet av den oberoende granskningen. Det är mycket tydligt vari bristerna består och vilka åtgärder vi föreslås att vidta för att komma till rätta med problemen. Vi behöver förtydliga rollerna inom projektorganisationen men även se till att de efterlevs. Rapportering av projekt och kostnadsförändringar kan och ska förbättras.
Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun
I år har vi en tydlig vinnare som på ett smakfullt sätt bidrar till att stärka den arkitektoniska mångfalden i Nacka. Fasadernas skifferplattor har monterats på ett sätt som skapar variation och ett fasadspråk som lyfter omgivningen.
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Krogh (C).
Vår vardagsarkitektur är så viktig, att vi omges av kvalitet. Och här har vi jättefina exempel på kvalitativ vardagsarkitektur. Det är intressant med skiffer i olika färger på fasaderna som skapar variation och omsorg.
Nacka kommuns stadsarkitekt Nina Åman
Vi är både glada och stolta över att Kvarter 8 på Nobelberget har röstats fram till Nacka Stadsbyggnadsutmärkelse 2023. Extra roligt att det är invånarna som har röstat på oss, det är ju för dem vi utvecklar staden. Att skapa intressanta, tilltalande hus med fina boendekvalitéer, som också adderar något till platsen som helhet, är det vi brinner för. Vår samverkan med arkitekter, kommun och aktörer på platsen är avgörande för vår stadsutveckling och Nobelberget kvarter 8 tycker vi är ett fint exempel på det.
Linda Wiman, Affärsutvecklingschef Bostad på Atrium Ljungberg
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har en hög ambition för arkitekturen i Nacka. Det är en ambition som de som bygger i Nacka delar vilket märks när vi ser alla finalister i årets stadsbyggnadsutmärkelse. Jag ser fram emot fortsatt hög nivå och gott samarbete gör att göra Nacka ännu vackrare.
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Krogh (C)
–  Vi vill att alla i Nacka ska kunna vara så förberedda som möjligt om det skulle uppstå en allvarlig samhällskris som påverkar många i kommunen. Ju fler som är förberedda på att klara sig själva desto bättre kan samhället fokusera på att finnas till för de som är i störst behov av hjälp. Genom att vara förberedd på att hantera en kris bidrar du till att vi tillsammans bättre kommer att kunna klara av svåra påfrestningar i Nacka.
Henrik Ahl, stabs-och säkerhetsdirektör i Nacka kommun.
Det är glädjande att Nacka får en ny lättillgänglig idrottsanläggning som föreningslivet kan nyttja under kvällar och helger. Det är ett uppskattat tillskott som kommer möjliggöra för fler Nackabor att vara aktiva på sin fritid.
Karin Teljstedt (KD), fritidsnämndens ordförande
Det känns väldigt bra att inte bara kunna erbjuda Campushallarna till våra elever utan även till hela Nackas stora föreningsliv. Att få barn och ungdomar att fortsätta röra på sig är det vi brinner för och med Campushallarna skapar vi de bästa förutsättningarna för detta.
Niklas Nestlander, VD på Campushallarna Nacka Strand
Härligt att så många fina nomineringar inkommit. Föreningslivet i Nacka är verkligen en livskraftig rörelse som fyller en viktig funktion för så många barn och unga i Nacka. Med de här utmärkelserna vill vi i Fritidsnämnden ta tillfället i akt att uppmärksamma och visa vår uppskattning för alla goda krafter, välfungerade föreningar och idrottsledare. Ett stort grattis till de som i år fått dessa utmärkelser och hoppas att detta erkännande uppmuntrar till fortsatt engagemang och inspirerar andra.
Karin Teljstedt (KD), fritidsnämnden ordförande
Det känns otroligt kul att i år ha möjlighet att dela ut hela nio stipendier och två utmärkelser till unga konstnärer, musiker och initiativtagare runt om i Nacka. Extra kul känns det att vi har haft ett så högt engagemang med rekord i antal nomineringar som inkommit från våra Nackabor – det visar verkligen vilken framåtanda och kreativitet vi har i Nacka Kommun. Jag vill på kulturnämndens vägnar ge årets mottagare av både stipendiet Ung Kultur i Nacka och kulturutmärkelserna våra hjärtligaste gratulationer.
Monica Brohede Tellström (L), kulturnämndens ordförande
I Nacka har vi höga ambitioner där vårt mål är att erbjuda ett dynamiskt företagsklimat i toppklass som främjar innovation och entreprenörskap. Det är angeläget för mig att få möta företagarna ute i deras verksamheter och förstå deras behov eftersom företagen fyller en viktig funktion i Nackasamhället.
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
Vi ska vara bäst på att vara kommun och det här är ett fint betyg på att Nackas företag tycker att vi gör rätt saker på rätt sätt. I Nacka är vi måna om att behålla fokus på den sociala konstanten vilket innebär det mänskliga mötet. Det mänskliga mötet är extra viktigt i en föränderlig värld.
Victor Kilén, stadsdirektör
Vi har under året skapat fler mötesplatser och möjligheter till en nära dialog i olika former med företagarna. Vi satsar mycket på att nå fram med rätt information och kommunikation och vi har gjort plats för ännu fler företagsbesök.
Mathias Forsberg, näringslivsdirektör och biträdande stadsutvecklingsdirektör
Det är beklagligt att Mötesplats Nacka avbryts, men både vi och Trafikförvaltningen är överens om att det är nödvändigt att dra i handbromsen då både kostnader och risker ökat markant
Victor Kilén, stadsdirektör
Annmarie har under sina snart tre år i kommunen åstadkommit en stor förflyttning gällande alla medarbetares bemötande. Hon har bland annat sett till att alla medarbetare inom kort är certifierade i bemötande genom en digital utbildning och anordnat aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan olika enheter. Att utöka hennes tidigare uppdrag med att lägga till ansvaret för serviceenheten är ett naturligt steg i att fortsätta stärka kommunens interna och externa arbete inom service och kundbemötande. I en föränderlig värld är det viktigt att vi behåller fokus på den sociala konstanten vilket innebär det mänskliga mötet.
Victor Kilén, stadsdirektör
För mig är våra mellanmänskliga relationer en hjärtefråga, inte minst när stora delar av våra verksamheter digitaliseras. Att skapa och vårda relationer är en del av den viktiga sociala hållbarheten både på jobbet och i samhället i stort. Jag ser fram emot att leda den redan framgångsrika serviceenheten mot nya höjder.
Annmarie Palm, service- och kundbemötandedirektör
Det är glädjande att den här markanvisningstävlingen rönt ett så pass stort intresse ifrån branschen. Tolv anbud i rådande lågkonjunktur är ett styrkebesked och visar att det trots allt finns en optimism och framtidstro bland företagen och en vilja att på allvar bidra till klimatomställningen.
Johan Rapping, projektledare
Jag är väldigt glad över att kunna offentliggöra den här rekryteringen. Sara Lauri har en bred och djup kunskap och förståelse för verksamhetsområdet. Med hennes erfarenhet av att hantera juridik-, kansli- och nämndfrågor kommer hon att vara ett tillskott i att ansvara för styrning, ledning och utveckling av den juridiska processen och överförmyndarprocessen utifrån Nackas styrmodell. Jag vill hälsa henne varmt välkommen till Nacka.
Victor Kilén, stadsdirektör
Det är härligt att vara på plats i en kommun med Nackas goda renommé. Att möjliggöra de demokratiska processerna och att bidra till samhällsutveckling är något som jag brinner för. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare skapa goda förutsättningar för att våra förtroendevalda politiker kan fatta välgrundade och rättssäkra beslut.
Sara Lauri, kanslidirektör
Både kultur- och fritidsfrågorna är väldigt viktiga för Nacka och inte minst idrottsfrågorna som engagerar många Nackabor. En utav Hans-Ottos styrkor är att skapa starka relationer och att få med alla på tåget i alla lägen. Det är viktigt att kultur- och fritidsdirektören kan skapa starka band till både Nackabor, kulturaktörer och föreningsliv för att upprätthålla en god dialog med de som tar del av och bidrar till kommunens rika kultur- och fritidsutbud. I Nacka finns det möjligheter till att utvecklas och hitta nya utmaningar internt vilket Hans-Otto nu kommer att få chansen att göra.
Victor Kilén, stadsdirektör
Jag är väldigt glad för förtroendet och att få utmanas med ett nytt uppdrag inom kommunen, och dessutom i ett stort och viktigt sådant. Jag ser fram emot att få bygga vidare på det jag påbörjat som tillförordnad kultur- och fritidsdirektör. Det är tillsammans med alla föreningar, verksamheter och aktörer som de verkliga resultaten kommer att uppstå.
Hans-Otto Halvorsen, tillträdande kultur- och fritidsdirektör
Jag är glad att Hans-Otto med sin breda kompetensprofil och sitt samarbetsinriktade sätt nu får en viktig roll i att utveckla och vårda Nackas blomstrande kulturverksamheter. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete.
Monica Brohede Tellström (L), kulturnämndens ordförande
Fritidsfrågorna är viktiga för så många Nackabor och när Nacka växer behöver kommunen utvecklas i takt med behoven. Med sin gedigna erfarenhet och stora engagemang har Hans-Otto under sin period som tillförordnad kultur- och fritidsdirektör tagit sig an uppgiften på ett föredömligt sätt. Att hans uppdrag nu blir permanent känns både tryggt och helt rätt.
Karin Teljstedt (KD), fritidsnämndens ordförande
Att bedra Nackas skattebetalare på detta sätt är ett extremt allvarligt brott som måste motarbetas. Frågan är högt prioriterad från politiken och tjänstepersoner. Nackabor ska ha stor valfrihet av olika välfärdsbolag och tjänster, men man ska vara säker på att man inte väljer någon som fuskar med vare sig kvaliteten eller skattemedlen.
Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning
Vi har arbetat fokuserat i flera år med att upptäcka fel, fusk och brott och under 2023 har vi blivit ännu vassare på att identifiera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd, bland annat genom att göra fler utredningar. En positiv effekt av tuffare granskningar är att det är färre som försöker fuska.
Pia Stark, chef arbets- och etableringsenheten
I Nacka finns både framtidstro och klimatengagemang. Vi hoppas med den här tävlingen kunna kroka arm med den mest klimatsmarta byggaktören i landet. Klimatomställningen gör vi tillsammans och vi behöver nya innovativa lösningar om både byggande och mobilitet. Även om läget på bostadsmarknaden är mörkt just nu så planerar vi för en ljusare framtid och tror att det finns långsiktiga aktörer som vill vara med när det vänder och där det händer. 
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Henriksdalsbacken har ett fantastiskt läge med urbana och gröna kvaliteter. Genom den här markanvisningen vill vi både främja och lära oss mer om hållbart byggande och klimatsmarta lösningar.
Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör
Jag är glad och stolt över att Nacka än en gång visar vägen för utveckling, inkludering och innovation. Framtidsdialog Nacka är i min mening en mycket stor demokratisatsning. Men hjälp av AI kan vi låta alla beskriva sin önskade framtid med egna ord och omhänderta resultatet.
Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande
Vi kommer att arbeta hårt för att skapa bred delaktighet i dialogen, med särskilt fokus ge de som inte annars hörs en röst. Detta är inte bara en dialog mellan invånare och kommun. Det är ett öppet samtal där allt material kommer att vara tillgängligt för alla att dra slutsatser ifrån.
Henrik Kelfve, kommunikationsdirektör
Vårt fokus är på hur det är att leva, bo och verka i Nacka. Kommunen är i det sammanhanget bara en part av många. Vi vill att dialogen och dess slutsatser ska vara vägledande för alla – offentliga aktörer, företag, föreningar och alla som lever och arbetar i Nacka. Ett ännu trivsammare Nacka skapar vi tillsammans, av Nackabor och för Nackabor.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
– Nacka Företagarträff är en motvikt till de dystra utmaningar vi har i omvärlden just nu. Det är ett ljus i mörkret där Nacka står starkt som den mest robusta kommunen i Sverige för tredje året i rad. Vi är en av de kommuner i landet med bäst miljö och tillväxt för företagare, där vi har en stor tilltro till framtiden med långsiktighet och uthållighet i fokus.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun
– En av de viktigaste bitarna för ett blomstrande näringsliv är att skapa och erbjuda arenor att mötas på, där det finns möjlighet för företagare, politiker och tjänstemän att samtala under informella och trevliga former. Syftet med Nacka företagarträff är just detta: Att föra samman människor som blir ännu bättre tillsammans. Nackapriserna är också viktiga i sammanhanget eftersom det är företagen och Nackaborna själva som är med och röstar fram slutkandidaterna.
Anders Börjesson, biträdande näringslivsdirektör Nacka kommun
Precis som tidigare år ger kvalitetsanalysen den samlade bilden att Nacka är en riktigt bra förskole- och skolkommun. Samtal med rektorer visar också att det pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att alla barn och elever ska klara målen och nå så långt möjligt. Utbildningsenheten kommer utifrån sitt uppdrag på olika sätt fortsätta stödja arbetet mot ännu högre måluppfyllelse.
Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Att elevers olika förutsättningar kan påverka resultaten trots skolors insatser kommer också fram i våra samtal med grundskolans rektorer. För att bidra till att fler barn klarar läsförståelsen tidigt i skolan och klarar målen kommer vi att stötta skolorna att bli bättre på språkutveckling i förskola och fritidshem.
Carina Legerius, enhetschef, utbildningsenheten Nacka kommun
Jag är glad och stolt över den förändringsresa vi har gjort! Medarbetarna har otroligt viktigt jobb som vårt ansikte utåt. Idag har vi en positiv och engagerad atmosfär med högt i tak, där medarbetarna brinner för att leverera service i världsklass till Nackaborna. Det är resultatet av ett systematiskt arbete för att skapa engagemang och förståelse för vikten av att leverera en bra service.
Georgios Katsikiotis, chef för kundserviceenheten Nacka kommun
Det är tunga ekonomiska tider för många organisationer nu men de organisationer som har engagerade medarbetare sticker ut och har mer lojala kunder och medborgare. Avgörande insikter att ta fasta på i dessa tider; det är viktigare än någonsin att kartlägga, analysera och agera på kundernas feedback. Här har kundservice en oerhört viktig roll i den direkta kontakten med kommunens medborgare.
Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future
– Vi har valt att automatisera ärenden där vi har stora volymer och där handläggningen ser ut på ungefär samma sätt, förklarar Maria Melcher, bygglovchef i Nacka kommun. Genom att automatiskt handlägga och besluta i stora mängder av liknande ärenden, så frigörs tid för bygglovhandläggarna att arbeta med större och mer komplicerade ärenden. Det gör att vi får kortare handläggningstid i både de enklare automatiserade besluten och i de mer omfattande ärendena, som kräver handläggarnas höga kompetens och erfarenhet.
Maria Melcher, bygglovchef, Nacka kommun
Det finns en tydlig ambition i nämnden att automatisera fler beslut så att Nackaborna får ännu bättre och snabbare service. Jag ser framför mig att vi under året kan fatta beslut om fler områden som kan automatiseras.
Johan Krogh (C), ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun
Genom planen bidrar Selvaag Bostad till att Centrala Nacka utvecklas vidare till en levande och attraktiv stadsdel och förverkligar vår vision om närhet och naturbant. Det nya bostadskvarteret tillför fina kvaliteter till området och förenar stadsliv med grönska på ett hållbart sätt.
Christina Gerremo, projektchef på exploateringsenheten i Nacka kommun
Med innovativ arkitektur, grönska och gemenskap i fokus så är detta ett av våra mest ambitiösa projekt. Kvarteret kommer få extraordinära boendekvaliteter med trappningen mot Stadshusparken och många stora takterrasser och balkonger mot kvällssolen. Den framtida Stadshusparken kommer att bindas samman med ett nytt torg och det urbana i Centrala Nacka – det är vår tolkning av det naturbana konceptet.
Patrik Eriksson, projektdirektör på Selvaag Bostad
För att kunna mäta och analysera hur långt vi har kommit i vårt digitaliseringsarbete, med utgångspunkt i kommunens digitaliseringsstrategi, så har vi utvecklat ett index som är anpassat efter våra förutsättningar. Men eftersom uppgifterna i vårt index går att hämta i de flesta organisationer, så skulle fler kunna använda index för att mäta sina framsteg och utvecklingsområden.
Marie Rotkirch, digitaliseringsstrateg, Nacka kommun
Vi delar gärna med oss av Nackas sätt att styra och driva digitalisering, och vi har löpande kontakt med andra kommuner, myndigheter och forskare för att samskapa kring ny teknik och utforska möjligheter för invånarna i Nacka – tillsammans blir vi alla bättre och på sikt bidrar vi till hela Sveriges digitalisering när vi är bjussiga och bjuder in andra.
Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör, Nacka kommun
Nackas digitaliseringsindex sammanfattar “nuläget” avseende flera faktorer som är avgörande för att driva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Vi har valt att mäta exempelvis hur många digitaliseringsinitiativ som slutförts under året, Nacka kommuns samlade digitala mognad, hur stor tilltro vi har till våra digitala verktyg, teknisk infrastruktur och vår egen IT-kompetens.
Marie Rotkirch, digitaliseringsstrateg, Nacka kommun
Studien visar att det pågår ett bra arbete med språkutveckling i Nackas förskolor men ger också handfasta tips på hur arbetssättet med enkla medel kan bli ännu bättre. För att ytterligare stötta barnen med språkutveckling erbjuder vi därför ett utbildningspaket med metodstöd till alla som jobbar i förskolan.
Carina Legerius, enhetschef för utbildningsenheten
Vi ser mycket positivt på Nacka kommuns initiativ till att ta fram en digital utbildning om krisberedskap och civilt försvar som också kan anpassas till andra kommuners lokala villkor. Genom att samarbeta kring spridningen av viktig kunskap kan vi bidra till ett mer motståndskraftigt samhälle. Det är precis den här typen av handlingskraft och samverkan över myndighetsgränser som behövs just nu.
Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Vi vill ge Nackaborna de bästa förutsättningarna för att klara en kris och delar självklart gärna med oss av utbildningen till andra kommuner som vill gå samma väg. Jag är väldigt glad över de positiva reaktioner vi fått från experter inom krisberedskap och civilt försvar när vi drivit initiativet framåt. En av nycklarna för att lösa samhällsutmaningar är just att samskapa med andra som har annan expertis men samma ambition. På så sätt kan vi skapa bred förflyttning framåt och göra verklig skillnad inom flera olika områden.
Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun
Med kunskap och rätt förberedelser kan vi klara en besvärlig situation bättre. Utbildningen är ett effektivt sätt att öka kunskapen om krisberedskap, ju mer vi vet om hur vi kan förbereda oss inför en kris, desto tryggare känner vi oss.
Henrik Ahl, stabschef i Nacka kommun
Det här är fantastiska nyheter i ett läge där många kommuner brottas med stora ekonomiska problem och stor otrygghet. I Nacka har vi arbetat långsiktigt och målmedvetet för att kunna stå emot lågkonjunktur, kriser, klimatförändringar och brottslighet. Vi har en låg låneskuld och har byggt upp reserver och överskott och till och med kunnat sänka skatten nästa år vilket gör både kommunen och hushållen mer robusta. Vi är uthålliga i vårt arbete att ”framtidssäkra” kommunen så att vi kan möta både väntade och oväntade utmaningar på ett tryggt och säkert sätt.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande