Bryggorna i Kyrkviken vann Nacka kommuns Stadsbyggnadsutmärkelse 2022

Report this content

Resultatet i årets omröstning var solklart - de populära bryggorna i Kyrkviken var det bästa som byggdes i Nacka förra året.

Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022 har avgjorts, och det var bryggdäcken i Kyrkviken som tog hem segern med god marginal. Nästan hälften av de som röstade hade de stora träbryggorna som sin favorit.

Populärt från första stund

Så snart trädäcken öppnades för allmänheten i juli 2022 har de varit ett mycket populärt utflyktsmål. Den västra bryggan, närmast Sickla, är platsen för dig som vill umgås, sola eller ha picknick med fantastisk närhet till vattnet, medan den som vill bada ska välja den östra bryggan, som också den har gott om sitt- och liggplatser, men även badstegar. Visste du att det dessutom finns stolpar med krokar, klara för att hänga upp medhavda hängmattor?

Folklig och funktionell vinnare

– Det rena träets enkla och naturliga uttryck med sina varierade och inbjudande former adderar stort värde till platsen och ger den fler funktioner. Jag är inte förvånad över att så många uppskattar bryggdäcken, konstaterar Nina Åman, stadsarkitekt i Nacka.

– Den här är en plats som verkligen finns till för alla Nackas invånare och jag är otroligt glad att den vinner Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022. När Nacka växer är det viktigt att vi skapar platser där Nackaborna får möta närheten till naturen. De här bryggorna har också fått en riktigt tilltalande gestaltning som tillför något i det offentliga rummet, säger Johan Krogh (C), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Samspel mellan människor och funktioner

– Kyrkviken är ett fantastiskt exempel på hur ny yta för rekreation och umgänge kombineras med samhällsviktiga funktioner som dagvattenrening, säger David Johansson, konstruktör på Sweco, som tar emot priset tillsammans med Daniel Fried, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

– Resultatet är ett tydligt bevis på att samspel leder till något gott! Både mellan människor och mellan funktioner. Jag är särskilt nöjd med hur vi lyckats passa in bryggorna utmed den smala strandremsan, skapat utblickar och platser, och samtidigt kunnat bevara den grönskande strandridån utmed vattnet. Självklart är jag också mycket glad att platserna som vi skapat blivit så populär. Att bryggorna till och med kallats för Nackabornas nya vardagsrum gör mig stolt, säger Daniel Fried.

Dubbel funktion för rent vatten

Trädäcken är inte bara ett trevligt ställe att besöka, de har också funktionen att dölja den reningsanläggning för dagvatten som har placerats längs stranden i Kyrkviken. Hit rinner allt regn- och smältvatten som kommer från närområdet för att renas i fem steg innan det släpps ut i sjön. Tillsammans med andra åtgärder som gjorts för att sänka fosforhalten och minska övergödningen i Järlasjön får vi ett rent och klart badvatten med god sikt.

Bryggdäcken har skapats av Sweco och Nyréns arkitektbyrå på beställning av Nacka kommun. På Sweco har, förutom David Johansson, även Sofia Gröhn haft en viktig roll som uppdragsledare för detaljprojekteringen och ansvarig för miljö. För Nacka kommun har byggprojektledare Asahardon Adam och byggledare Jimmy Fagerström varit ansvariga för genomförandet.

Motiveringen till nomineringen lyder: En offentlig park som renar vatten och hanterar stora delar av Nackas dagvatten. Här kombineras nytta och nöje genom naturmaterial som trä, sten och grus. Bryggorna skapar ett böljande rekreationsområde, ett andrum från bakgrundens stadsmyller.

Kontaktpersoner:

Nina Åman, stadsarkitekt Nacka kommun 070-431 94 80

Johan Krogh (C), ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun 070- 431 95 61

Daniel Fried, landskapsarkitekt Nyréns arkitektkontor 08-698 43 93

David Johansson, konstruktör Sweco 070-763 620 99

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Snabbfakta

Resultatet i årets omröstning var solklart - de populära bryggorna i Kyrkviken var det bästa som byggdes i Nacka förra året.
Twittra det här

Citat

Den här är en plats som verkligen finns till för alla Nackas invånare och jag är otroligt glad att den vinner Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022. När Nacka växer är det viktigt att vi skapar platser där Nackaborna får möta närheten till naturen. De här bryggorna har också fått en riktigt tilltalande gestaltning som tillför något i det offentliga rummet.
Johan Krogh (C), kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Det rena träets enkla och naturliga uttryck med sina varierade och inbjudande former adderar stort värde till platsen och ger den fler funktioner. Jag är inte förvånad över att så många uppskattar bryggdäcken.
Nina Åman, stadsarkitekt