Edtechbolag i samarbete med lärarhögskola vässar lärarstudenters digitala kompetens

Report this content

Lärarstudenter blir mer digitalt kreativa och har bättre förutsättningar för att använda digital teknik i sitt pedagogiska arbete. Därför genomförs tester med studenter och edtechbolag av Nacka kommun genom projektet Swedish Edtest tillsammans med Högskolan i Halmstad och Region Halland. Nu finns erfarenheterna samlade i en handbok.

 

Handboken bygger på erfarenheter av tester tillsammans med 80 förskollärarstudenter, övningsförskolor och två edtechbolag under hösten 2020. Ett mål med projektet har varit att stärka studenters digitala kompetens, och att de ska kunna ställa tydligare krav på digitala lärresurser. Det är första gången en lärarutbildning i Sverige testar digitala läromedel för sina studenter.

– Det här är ett sätt för oss för oss som kommun att testa att jobba med verklighetsnära innovation som kan utföras i våra verksamheter, säger projektledare Hanna Elving på Nacka kommun. För att fler ska kunna göra det så har vi gjort en handbok som alla kan ta del av. Den ska fungera både som en uppmuntran och som en inspiration till andra lärosäten som vill öka sina lärarstudenters möjligheter att som pedagoger påverka vilken teknik som används i undervisningen.

–  Arbetsgivare vill anställa lärare och förskollärare med digital kompetens, och det finns ett stort behov av att kunna erbjuda den här typen av delar i lärarutbildningen, säger Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka. Det här är en väg att på ett konkret sätt att få lärarstudenter nyfikna och kritiskt inställda på hur de kan använda digitala läromedel tillsammans med studenter.

Tillsammans med edtechbolagen har lärarstudenterna testat lärresurser, både i utbildningen och i praktik. Edtechbolagen har kunnat få återkoppling från studenterna vilka behov som finns i undervisningen och få bättre förutsättningar för att utveckla produkter som matchar skolplanen. Lärarstudenterna har fått bättre förutsättningar att upptäcka teknikens möjligheter, att höja sin digitala kompetens och få en bättre beställarförmåga att ställa krav på digitala läromedel.

Nacka kommun leder det nationella projektet Swedish Edtest som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande. I projektet ingår entreprenörer, skolor, utbildningsaktörer, forskare, lärare och studenter. Projektet stöds av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Mer information finns här.

Handbok för dig som vill testa digitala lärresurser som en del av en lärarutbildning finns tillgänglig för nedladdning här. Rapporten kan laddas ner gratis här.

Mer information

Hanna Elving, projektledare Swedish Edtest, Nacka kommun, 070 – 431 78 03, hanna.elving@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det här är ett sätt för oss för oss som kommun att testa att jobba med verklighetsnära innovation som kan utföras i våra verksamheter. För att fler ska kunna göra det så har vi gjort en handbok som alla kan ta del av. Den ska fungera både som en uppmuntran och som en inspiration till andra lärosäten som vill öka sina lärarstudenters möjligheter att som pedagoger påverka vilken teknik som används i undervisningen.
Hanna Elving, projektledare Nacka kommun
Arbetsgivare vill anställa lärare och förskollärare med digital kompetens, och det finns ett stort behov av att kunna erbjuda den här typen av delar i lärarutbildningen. Det här är en väg att på ett konkret sätt att få lärarstudenter nyfikna och kritiskt inställda på hur de kan använda digitala läromedel tillsammans med studenter.
Susanne Nord, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör