Fisksätraskolan ersätts av Viktor Rydberg

Report this content

Nacka kommun satsar för att höja kvaliteten på skolan i Fisksätra. Planerna omfattar nedläggning av Fisksätraskolan och försäljning av fastigheten. Köparen, Stena fastigheter, är tillsammans med stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, redo att starta en ny skola till höstterminen 2021. 

Bakgrunden till satsningen är att Fisksätraskolan under lång tid har dragits med kvalitetsbrister, otrygghet och ansträngd ekonomi, vilket kommunen nu vill åtgärda.

-Alla elever har rätt till en bra och stimulerande utbildning. Jag ser mycket positivt på att Viktor Rydberg, en av Sveriges allra bästa skolor, vill etablera sig just i Fisksätra. Det blir en viktig del i vår framtidssatsning på Fisksätra, tillsammans med nya bostäder och arbetsplatser, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.

- Allt färre elever väljer Fisksätraskolan, bara 92 av 750 skolbarn i Fisksätra har valt Fisksätraskolan. Skolan har svårt att attrahera utbildade lärare, studieresultaten är låga och den rekommenderas i allt lägre grad av föräldrar. Det innebär sammantaget att skolan har nått en brytpunkt där den inte längre kan erbjuda en utbildning som lever upp till våra krav, säger Einar Fransson, produktionsdirektör, Nackas kommunala skolor.

En skola av hög kvalitet är en viktig pusselbit i Stena fastigheters utveckling av centrala Fisksätra. Den nya skolan planeras ha kapacitet för 540 elever, vilket är betydligt fler än idag och målsättningen är att attrahera elever från hela Nacka.

- En väl fungerande skola är den enskilt viktigaste frågan för invånarna i Fisksätra. En attraktiv skola är även en förutsättning för att Fisksätra ska fortsätta att utvecklas och vara en än mer välmående stadsdel. Den bidrar till ökad stolthet, engagemang och stabilitet. För oss är det är en självklarhet att bidra till att det blir verklighet i Fisksätra, säger PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm.

Beslutsunderlag angående nedläggningen av skolan och försäljningen av fastigheten presenteras för kommunstyrelsen den 13 maj. Definitivt beslut om nedläggningen kan fattas av kommunstyrelsen den 3 juni och beslutet om försäljningen av fastigheten kan fattas av kommunfullmäktige den 17 juni. Nedläggningen av Fisksätraskolan innebär att skolans elever erbjuds plats i närliggande skolor.

 

För mer information:

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, 08 718 92 00

Einar Fransson, produktionsdirektör, Nackas kommunala skolor, 08 718 75 90

Öyvind Spångberg, pressansvarig, 070-431 91 26

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Citat

Alla elever har rätt till en bra och stimulerande utbildning. Jag ser mycket positivt på att Viktor Rydberg, en av Sveriges allra bästa skolor, vill etablera sig just i Fisksätra. Det blir en viktig del i vår framtidssatsning på Fisksätra, tillsammans med nya bostäder och arbetsplatser.
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande.