Grönska och renare dagvatten genom medel från Naturvårdsverket

Report this content

Nacka kommun har tilldelats drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att rena och ta hand om dagvatten i form av så kallade regnbäddar. De beviljade medlen kommer att användas för tre stadsbyggnadsprojekt i Centrala Nacka.

– Nacka växer med nya attraktiva bostäder och arbetsplatser. En fördel med vår stadsutveckling är att vi också samtidigt kan anpassa kommunen till skyfall, större regnmängder och rena regnvattnet innan det når våra sjöar. Rent vatten är ett högt prioriterat mål i Nacka, så vi är tacksamma för att Naturvårdsverket bidrar i detta angelägna arbete, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu bäddar vi för regnbäddar så att dagvatten, exempelvis vid häftiga regn, kan fördröjas och renas innan det rinner ner i sjöar och vattendrag. Detta är en del i den viktiga klimatanpassning som vi måste genomföra i våra tätorter på grund av det förändrade klimatet, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden.

– Nu när Nacka växer är det viktigt att säkerställa att de nya stadsbyggnadsprojekten klarar miljökvalitetsnormerna. Genom regnbäddar får vi in grönska som samtidigt kan efterlikna naturens egna processer att rena och fördröja dagvatten, och samtidigt bevattna träd och annan vegetation. Med regnbäddarna kan dessutom mängden föroreningar som når våra sjöar och hav minska. På så sätt får vi möjlighet att göra rätt saker för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar samtidigt som vi bygger stad, säger Peter Skogberg, chef för enheten för bygg- och anläggning på Nacka kommun.

De projekt som har tilldelats medel är:

  • En regnbädd vid Vikinghillsvägen (252 000 kr)
  • 30 regnbäddar i Nya Gatan (9 720 000 kr)
  • 29 regnbäddar i Vikdalsvägen och Värmdövägen (13 679 473 kr)

Anläggandet av regnbäddarna kommer att påbörjas i augusti 2021.

FAKTA

När områden bebyggs eller beläggs med asfalt eller gatsten finns det ett behov av att ta hand om dagvatten, det vill säga nederbörd i form av regn eller snö. Då finns det behov av så kallade regnbäddar – nedsänkta planteringsytor vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från markytan. Genom att leda vattnet genom marken kan det också renas från föroreningar, som exempelvis tungmetaller, kväve och fosfor, som inte ska spridas i naturen. I bostadsområden och gator med regnbäddar går dagvattnet till ledningsnät varpå det leds till stora uppsamlande reningsanläggningar.

Nacka kommun har sedan tidigare utvecklat en ny typ av regnbäddar för att ta hand om och rena dagvatten, innan det når vattendrag, sjöar och kuster. Här finns mer information:

Nacka kommun tar nästa steg i utveckling av regnbäddar | Nacka kommun

Mer information

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande, 08 – 718 92 00, mats.gerdau@nacka.se

Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden, 08 – 718 83 47, hans.peters@nacka.se

Peter Skogberg, chef för enheten för bygg och anläggning, 08 – 718 92 16, peter.skogberg@nacka.se

Agata Wehlin, dagvatteningenjör, 08 – 598 459 92, agata.wehlin@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nacka kommun har tilldelats drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att rena och ta hand om dagvatten i form av så kallade regnbäddar. De beviljade medlen kommer att användas för tre stadsbyggnadsprojekt i Centrala Nacka.
Twittra det här

Citat

Nacka växer med nya attraktiva bostäder och arbetsplatser. En fördel med vår stadsutveckling är att vi också samtidigt kan anpassa kommunen till skyfall, större regnmängder och rena regnvattnet innan det når våra sjöar. Rent vatten är ett högt prioriterat mål i Nacka, så vi är tacksamma för att Naturvårdsverket bidrar i detta angelägna arbete.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Nu bäddar vi för regnbäddar så att dagvatten, exempelvis vid häftiga regn, kan fördröjas och renas innan det rinner ner i sjöar och vattendrag. Detta är en del i den viktiga klimatanpassning som vi måste genomföra i våra tätorter på grund av det förändrade klimatet.
Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden
Nu när Nacka växer är det viktigt att säkerställa att de nya stadsbyggnadsprojekten klarar miljökvalitetsnormerna. Genom regnbäddar får vi in grönska som samtidigt kan efterlikna naturens egna processer att rena och fördröja dagvatten, och samtidigt bevattna träd och annan vegetation. Med regnbäddarna kan dessutom mängden föroreningar som når våra sjöar och hav minska. På så sätt får vi möjlighet att göra rätt saker för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar samtidigt som vi bygger stad.
Peter Skogberg, chef för enheten för bygg- och anläggning