I år fyller Nacka kommun 50 år

Report this content

I dag är det exakt 50 år sedan det första kommunfullmäktigemötet genomfördes i Nacka. Den nyblivna kommen hade då bildats genom en sammanslagning av Nacka stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun. Födelsedagen kommer att uppmärksammas under hela året och engagera Nackaborna, föreningar och organisationer.

Nacka är en 50-åring i sina bästa år, som klarat av barnsjukdomar och tonårstrots och nu utvecklas harmoniskt tillsammans med sina invånare och företag. Jag känner mig stolt över att kunna fira Nacka under ett helt år, och ser fram emot att uppmärksamma jubileet tillsammans med Nackaborna på ett nyskapande och coronasäkrat sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau.

Som ett startskott för firandet tänds idag marschaller på olika platser runt om i Nacka. Under året kommer Nacka kommun att blicka framåt såväl som bakåt genom att lyfta Nackas historia, nutid och framtid med Nackaborna i fokus. Det görs på flera sätt. Bland annat kommer varje kommunfullmäktige att inledas av en eller flera Nackabor som utifrån sitt engagemang och erfarenheter får göra sin röst hörd i olika aktuella frågor.

På webben kommer det att finnas möjlighet för Nackaborna att dela med sig av ett minne eller något som man tycker att kommunen ska skriva mer om. En digital fototävling planeras under året med olika Nackaperspektiv.

Dessutom har Nacka kommun öppnat en särskild jubileumspott till stöd för
ideella föreningar och organisationer som vill genomföra en aktivitet eller ett arrangemang under 2021 som riktar sig till Nackaborna. Aktiviteterna ska involvera och engagera Nackaborna och kunna kopplas till att kommunen firar 50 år genom att knyta an till kommunens historia eller framtida utveckling.

Mer information om jubileumspotten finns här.

Läs mer om firandet här. Nacka.se/50
 

Mer information

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), 08 – 718 92 00, mats.gerdau@nacka.se

Henrik Ahl, ordförande i styrgruppen för Nacka 50 år, 08 – 718 80 00, henrik.ahl@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

I dag är det exakt 50 år sedan det första kommunfullmäktigemötet genomfördes i Nacka. Den nyblivna kommen hade då bildats genom en sammanslagning av Nacka stad, Saltsjöbadens köping och Boo landskommun. Födelsedagen kommer att uppmärksammas under hela året och engagera Nackaborna, föreningar och organisationer.
Twittra det här