Nacka klättrar 12 placeringar i företagsranking

Report this content

Nacka kommun klättrar 12 placeringar i årets upplaga av rankingen Öppna jämförelser av företagsklimatet i landets kommuner. Nacka får 74 poäng sammanlagt, vilket är 3 poäng fler än året innan och kommunens bästa resultat någonsin.

Bäst resultat får kommunen när det gäller serveringstillstånd, miljötillsyn, och livsmedelskontroll. En stor bidragande orsak till det förbättrade resultatet är att kommunen arbetat systematiskt med att möta företagen på ett bättre och enklare sätt och med digitalisering, vilket ökat nöjdheten.

- Digitalisering stärker förutsättningarna för vårt arbete med att öka kundnöjdheten. Medarbetare och teknik kan tillsammans åstadkomma service som i högre grad uppskattas av kunderna. Att vårt arbete med serveringstillstånd får ett så högt NKI-värde som 90 är ett bra exempel på detta, säger Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun.
 

Även om Nacka kommun gör en rejäl förbättring i årets ranking finns utvecklingspotential. Därför intensifieras arbetet under 2019, bland annat genom ökad digitalisering.

- Nu ska vi ta nästa steg och digitalisera delar av bygglovsprocessen. Vi ser framför oss en klar förbättring inom det området redan nästa år.. Digitaliseringen gör att enkla bygglovsärenden kan hanteras snabbare vilket underlättar handläggningen av komplicerade ärenden, säger Anna Green, biträdande stadsbyggnadsdirektör
 

Öppna jämförelser av företagsklimatet i landets kommuner är en kvalitetsmätning av kommuners myndigheter och service gentemot företag. Rankingen görs av Sveriges kommuner och landsting och omfattar sex olika myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

 

För mer information:

Anna Green, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Nacka kommun 08 718 77 25

Anders Börjesson, näringslivsdirektör, Nacka kommun 08 718 92 28

Öyvind Spångberg, pressansvarig, 070-431 91 26

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Citat

Digitalisering stärker förutsättningarna för vårt arbete med att öka kundnöjdheten. Medarbetare och teknik kan tillsammans åstadkomma service som i högre grad uppskattas av kunderna. Att vårt arbete med serveringstillstånd får ett så högt NKI-värde som 90 är ett bra exempel på detta.
Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
Nu ska vi ta nästa steg och digitalisera delar av bygglovsprocessen. Vi ser framför oss en klar förbättring inom det området redan nästa år.. Digitaliseringen gör att enkla bygglovsärenden kan hanteras snabbare vilket underlättar handläggningen av komplicerade ärenden.
Anna Green, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun