Nacka kommun bibehåller sitt ratingbetyg, AAA (stable) trots osäkerhet i omvärlden

Report this content

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors, som bedömer kommunens finansiella styrka och styrning, har återigen gett Nacka kommun det högsta ratingbetyget (AAA). Kommunen bibehåller därmed betyget i en tid då samhällsekonomin allmänt har försvagats av corona-pandemin med minskade skatteintäktstillväxt till följd.  

- Att få högsta ratingbetyg är en bekräftelse på vårt långsiktiga arbete. Ratingen är en trygghet för både oss och långivarna och medborgarna. Det ger oss förutsättningar för att få bra villkor när vi behöver låna pengar för kommande investeringar i bland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana. Kul att Standard and Poors i sin rapport även bedömer vår kommunikation mellan politiker och tjänstemän som effektiv och transparant och att den i sin tur möjliggör robust beslutsfattande i tider med ekonomiska utmaningar, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande.

Nacka kommun har en låg låneskuld, per den 31 maj uppgick den 1 350 miljoner kronor. Det innebär att kommunen är väl rustad inför en period med en mycket stark tillväxt och stora investeringar. Till 2030 ska dagens drygt 100 000 Nackabor bli drygt 131 000 invånare när nya bostäder byggs och nya arbetsplatser kommer till. För att ge service åt nya nackabor krävs ökande investeringar vilket ökar kommunens upplåningsbehov.

Ratingbetyget möjliggör för fler långivare att låna ut pengar till Nacka kommun och att kommunen kan få ännu lägre ränta på lånen. Något som kommer att bli extra viktigt i spåren av corona-pandemin då skatteintäkterna inte beräknas öka i samma takt som tidigare.

- Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för förmånliga lån när vi räknar med att lånebehovet växer successivt de kommande åren. Med den starka ratingen har vi nu lagt grunden för framtiden och det är härligt att få högsta betyg kring ekonomin, säger Eva Olin, ekonomi- och finansdirektör i Nacka kommun.

Nacka kommun har certifikat- och obligationsprogram på plats med låneramar på 4 miljarder kronor vardera. Kommunfullmäktige beslutade under våren att utöka låneramarna för respektive program från 1 miljard kronor till 4 miljarder kronor för att möta det kommande upplåningsbehovet. Kommunens första gröna obligation emitterades den 1 juni 2018 och i december planerar kommunen att emittera ett certifikat i storleken 250 miljoner kronor.  


Karin Hårding

Pressansvarig
08-718 81 65
karin.harding@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att få högsta ratingbetyg är en bekräftelse på vårt långsiktiga arbete. Ratingen är en trygghet för både oss och långivarna och medborgarna. Det ger oss förutsättningar för att få bra villkor när vi behöver låna pengar för kommande investeringar i bland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana. Kul att Standard and Poors i sin rapport även bedömer vår kommunikation mellan politiker och tjänstemän som effektiv och transparant och att den i sin tur möjliggör robust beslutsfattande i tider med ekonomiska utmaningar.
Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande
Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för förmånliga lån när vi räknar med att lånebehovet växer successivt de kommande åren. Med den starka ratingen har vi nu lagt grunden för framtiden och det är härligt att få högsta betyg kring ekonomin.
Eva Olin, ekonomi- och finansdirektör i Nacka kommun