Nacka kommun får rating AAA av Standard & Poors

Nu står det klart att Nacka kommun får högsta möjliga ratingbetyg, AAA, av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors. Det innebär att kommunens förutsättningar att fortsätta växa och investera för framtiden stärks.

Ratingbetyget möjliggör för fler långivare att låna ut pengar till Nacka kommun och att kommunen kan få ännu lägre ränta på lånen.

- Nacka har en stabil politisk majoritet med ambitiösa framtidsplaner. Att vi får högsta ratingbetyg är en bekräftelse på att vi också har en urstark och solid ekonomi i Nacka. Ratingen är en trygghet för både oss och långivarna. Toppbetyget ger förutsättningar för att vi ska få riktigt bra villkor när vi behöver låna pengar för kommande investeringar i bland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nacka kommun har under ett antal år minskat sin låneskuld och var helt lånefri under en period 2017. Idag uppgår låneskulden till 650 miljoner kronor och nu står Nacka kommun inför en period med en mycket stark tillväxt och stora investeringar. Till 2030 ska dagens drygt 100 000 Nackabor bli 140 000. Kommunen ska bygga 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser till år 2030. I takt med det ökande investeringsbehovet ökar kommunens upplåningsbehov.

- Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för förmånliga lån. Vi räknar med att lånebehovet växer successivt till drygt 2,3 miljarder 2019, 3,7 miljarder 2020 och 5 miljarder 2020. Med den starka ratingen har vi nu lagt grunden för framtiden, säger Eva Olin, ekonomidirektör i Nacka kommun.

Nacka kommun har certifikat- och obligationsprogram på plats med låneramar på 4 miljarder kronor vardera. Kommunfullmäktige beslutade under våren att utöka låneramarna för respektive program från 1 miljard kronor till 4 miljarder kronor för att möta det kommande upplåningsbehovet. Kommunens första gröna obligation emitterades den 1 juni 2018 och i december planerar kommunen att emittera ett certifikat i storleken 250 miljoner kronor.  

 

För mer information:

Öyvind Spångberg, pressansvarig, Nacka kommun, 070-431 91 26

Eva Olin, ekonomidirektör, Nacka kommun, 08 718 99

 

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nacka har en stabil politisk majoritet med ambitiösa framtidsplaner. Att vi får högsta ratingbetyg är en bekräftelse på att vi också har en urstark och solid ekonomi i Nacka. Ratingen är en trygghet för både oss och långivarna. Toppbetyget ger förutsättningar för att vi ska få riktigt bra villkor när vi behöver låna pengar för kommande investeringar i bland annat skolor, idrottsanläggningar och tunnelbana
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för förmånliga lån. Vi räknar med att lånebehovet växer successivt till drygt 2,3 miljarder 2019, 3,7 miljarder 2020 och 5 miljarder 2020. Med den starka ratingen har vi nu lagt grunden för framtiden.
Eva Olin, ekonomidirektör i Nacka kommun