Nacka kommun flyttar fram positionerna för service och bemötande - anställer kundbemötandechef

Report this content

Idag tillträder Annmarie Palm som ny kundbemötandechef i Nacka kommun. Rollen som är helt ny är en del av en satsning för att kommunen genom proaktivt, effektfullt och professionellt kundbemötande ska realisera ambitionen om att vara bäst på service och näringslivsutveckling.

Nacka kommun är en serviceorganisation. Kontakten med kommunen ska upplevas som smidig och enkel och bemötandet ska vara professionellt och präglas av en vänlig lyhördhet. Nu ökar Nacka kommun sitt fokus på att stärka kundbemötandet. Satsningen är viktig för att fortsätta utvecklas som en serviceorganisation i framkant och för att förbättra kommunens näringslivsklimat.

- När dagens och morgondagens Nackabor, företagare, föreningsliv och besökare vänder sig till Nacka kommun ska de kunna förvänta sig ett bemötande i världsklass. Med Annmarie på plats har vi de bästa av förutsättningar för att lyckas. Varmt välkommen till Nacka Annmarie! säger Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun.

- Stort tack! Jag ser mycket fram emot att få komma igång med det viktiga arbetet med att vidareutveckla kvaliteten på kundbemötandet i Nacka. Hur vi bemöter varandra i vardagen är för mig det mest centrala när vi vill bygga förtroende och tillit, både internt och externt. Nacka kommun har höga ambitioner, och det har jag också, säger Annmarie Palm.            

Rollen som kundbemötandechef innebär att vara en drivande kraft för att målmedvetet och uthålligt utveckla kundbemötandet och affärsmässigheten i hela organisationen. Bland annat genom att implementera den nya servicepolicyn som antogs av Kommunfullmäktige tidigare i år samt stärka och träna medarbetare i att agera proaktivt, effektfullt och professionellt i praktiken. Annmarie Palm fortsätter:

- Nu ser jag fram emot att leda arbetet där vi med gemensamma krafter sätter Nacka på kartan som en ledande kommun när det gäller att leverera ett kundbemötande i världsklass!

Annmarie har en gedigen erfarenhet av att utveckla kundbemötandet inom både offentlig sektor och i det privata näringslivet. Genom åren har hon haft en rad ansvarsroller inom bland annat IT-, kommunikations- och mediabranschen. De senaste elva åren har hon dedikerat via eget företag ägnat sig åt att utbilda kommuner och företag runt om i Sverige till att bli framgångsrika inom sitt kundbemötande.

För mer information, kontakta: 

Karin Hårding

Pressansvarig
08-718 81 65
karin.harding@nacka.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

När dagens och morgondagens Nackabor, företagare, föreningsliv, och besökare vänder sig till Nacka kommun ska de kunna förvänta sig ett bemötande i världsklass. Med Annmarie på plats har vi de bästa av förutsättningar för att lyckas. Varmt välkommen till Nacka Annmarie!
Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun
- Stort tack! Jag ser mycket fram emot att få komma igång med det viktiga arbetet med att vidareutveckla kvaliteten på kundbemötandet i Nacka. Hur vi bemöter varandra i vardagen är för mig det mest centrala när vi vill bygga förtroende och tillit, både internt och externt. Nacka kommun har höga ambitioner, och det har jag också.
Annmarie Palm, kundbemötandechef Nacka kommun