Nacka kommun markanvisar 60 bostäder, handel och parkeringshus i Orminge centrum

Den andra markanvisningstävlingen om bebyggelse i framtidens Orminge centrum har startat. Den här gången handlar det om ett parkeringshus med bostäder och handel.

Området som ska markanvisas ligger mellan Kanholmsvägen i öster, Utövägen i norr och en panncentral i väster, mitt i centrala Orminge. Det är nära till centrumhusets affärsutbud, bussar till Stockholm och Värmdö samt Centrala parken. 

Tävlingen omfattar 6 000 BTA bostäder, det vill säga cirka 60 lägenheter. Vidare 3 000 BTA handel samt infartsparkering för 400 bilar. 

Anbudstiden pågår mellan 5 september och 21 oktober.


Läs mer om markanvisningen här (länk).

För mer information
Sam Carlsson, pressansvarig i Nacka kommun, 0704-31 79 41, sam.carlsson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera