Nacka kommun misstänker att farligt avfall tidigare dumpats vid Fisksätra Marincenter

Under arbetet med att utveckla och renovera Fisksätra Marincenter, vid södra sidan av Lännerstasundet i Nacka kommun, har höga halter av miljögifter påträffats. Under renoveringsarbetet blottlades en bergvägg inne i fastigheten varpå en trögflytande vätska upptäcktes. Vid provtagning har denna vätska visat sig innehålla halter av bland annat arsenik, kadmium och kvicksilver.

Efter närmare undersökning misstänker kommunen att källan till föroreningen kan vara miljöavfall som tidigare dumpats på fastigheten. Arbetet med att hitta källan och sanera området påbörjas inom kort. Under saneringsarbetet stängs av försiktighetsskäl den kommunala badplatsen vid Fisksätra holme.

Kommunens hemsida kommer uppdateras med aktuell information om saneringsarbetet.

För ytterligare information kontakta:
Dag Björklund, teknik- och fastighetsdirektör, 08-718 93 50
Jan Pålsson, fastighetsförvaltare, 08-718 76 11
Eva Dahlbäck, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 08-718 93 83
Sam Carlsson, kommunikationsstrateg, 08-718 79 41

 

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Prenumerera