Nacka kommun satsar på återbruk av möbler

Report this content
Nacka kommun ökar återbruket och lagring av möbler i sina verksamheter. Nu kan skolor, förskolor och äldreboenden i större utsträckning än tidigare nyttja befintliga resurser som renoveras och återanvänds från andra verksamheter genom flera konkreta insatser. Genom att ännu mer använda återbruk har kommunen inte bara sparat ekonomiska resurser utan även tagit nya kliv för att nå de lokala miljömålen och de globala målen i Agenda 2030.

Satsningen på återbruk av möbler görs på olika sätt:

  • Kommunen kommer att ta fram en intern webbshop där de olika verksamheterna kan annonsera ut möbler som inte längre behövs – i syfte att de kan nyttjas av andra. Och kan de inte nyttjas på nytt så finns lagerhållningsmöjligheter av möbler och inredning.
  • Gamla möbler och inredningar kan repareras och det finns också ökade möjligheter att köpa in delar eller komplement till befintliga möbler och även möjlighet att anpassa dem efter önskemål.
  • En möjlighet att köpa tillbaka möbler och inredning som inte används.

– Vi som kommun behöver arbeta mer aktivt med konsumtionsfrågorna och det måste bli lättare för våra verksamheter att göra rätt när det gäller miljö och återbruk. Vi behöver ta hand om våra resurser på ett helt annat sätt, vi behöver tänka om, tänka på nya sätt och spara pengar – och just därför är återbruket så bra på olika sätt. Istället för att köpa nytt återanvänder vi det vi redan har. Det är i linje med Nackas miljömål och agenda 2030, men också Nackas styrmodell;  bästa värde för skattepengarna, säger Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Nacka kommun är Sveriges 20:e största kommun som med drygt 6 000 anställda har ett löpande behov av möbler och andra inventarier. Genom att ställa hårdare miljökrav på leverantörer i upphandling kan vi göra bättre inköp som bidrar till kommunens miljömål. Att återbruka möbler är en av flera åtgärder för att nå av Nackas miljömål om att minska utsläpp av växthusgaser. Det är också i linje med de globala målen i Agenda 2030 kring hållbar konsumtion och produktion.

I Boo gårds skola, som har byggts ut för att kunna ta emot elever ända upp till årskurs 9, har återbruk halverat kostnaden för inredning och möbler. De nya högstadielokalerna är inredda med återbruksmöbler, liksom grupprum, personalrummet och stora delar av skolrestaurangen.

– Vi ville investera i elevernas lärmiljö och lärarnas dagliga miljöer på ett miljömässigt smart och inte så traditionellt sätt. Höga och låga bord i matsalen, sittpuffar och soffor – barnen älskar det och man ser inte att det är återbrukade möbler. Att vi kan återvända något som inte andra vill ha känns bra och långsiktigt, säger Ulrika Hjertzell, biträdande rektor på Boo gårds skola.

Att det ska bli lättare att återanvända, låna, hyra och reparera är också ett av målen i Nacka kommuns nya avfallsplan. Mer information finns här: AVFALLSPLAN 2021–2026 – för en hållbar och starkt växande kommun i takt med Nackaborna

Mer information

Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande i miljöutskottet, 08 – 718 83 47, hans.peters@nacka.se

Per Enarsson, miljöchef Nacka kommun, 08 – 718 79 87, per.enarsson@nacka.se

Ulrika Hjertzell, biträdande rektor Boo gårds skola, 08 – 718 86 13, ulrika.hjertzell@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nacka kommun ökar återbruket och lagring av möbler i sina verksamheter. Nu kan skolor, förskolor och äldreboenden i större utsträckning än tidigare nyttja befintliga resurser som renoveras och återanvänds från andra verksamheter genom flera konkreta insatser. Genom att ännu mer använda återbruk har kommunen inte bara sparat ekonomiska resurser utan även tagit nya kliv för att nå de lokala miljömålen och de globala målen i Agenda 2030.
Twittra det här

Citat

Vi som kommun behöver arbeta mer aktivt med konsumtionsfrågorna och det måste bli lättare för våra verksamheter att göra rätt när det gäller miljö och återbruk. Vi behöver ta hand om våra resurser på ett helt annat sätt, vi behöver tänka om, tänka på nya sätt och spara pengar – och just därför är återbruket så bra på olika sätt. Istället för att köpa nytt återanvänder vi det vi redan har. Det är i linje med Nackas miljömål och agenda 2030, men också Nackas styrmodell;  bästa värde för skattepengarna.
Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott