Nacka kommun söker aktör till nya simhallen i Myrsjö

Report this content

Nu går Nacka kommun vidare för att förverkliga arbetet med en ny simhall i Myrsjö sportcentrum. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att upphandla en aktör för att bygga, äga och driva den nya simhallen, som beräknas stå klar 2026.

– Med upphandlingen av en extern aktör så tar vi ytterligare ett steg mot den nya simhallen i Myrsjö, något som är ett stort och viktigt tillskott för Nackabornas och framför allt Ormingebornas möjlighet att bada och simträna. Det blir fler tillfällen för barn och unga att besöka en simhall och öka sin simförmåga och vattenvana, och bättre förutsättningar för idrottande i Nacka, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden.

Den upphandlade aktören kommer att tilldelas ett helhetsansvar för simhallen, från finansiering, projektering, ansökan om bygglov till byggnation, fastighetsförvaltning, drift och underhåll. Kommunens tillser att den nya simhallen erbjuder goda bad- och simfunktioner och säkerställer en kvalitativ verksamhet genom att utgå från Svenska simförbundets riktlinjer i avtalet.

Upphandlingsförfarandet har redan inletts och beräknas vara avslutat i februari 2023. Inför upphandlingen har kommunen haft en dialog med både marknadsaktörer och andra kommuner som genomfört liknande upphandlingar. Den nya simhallen ska stå klar 2026 och erbjuda allmänhet, skolor och föreningsliv möjlighet till motionsverksamhet, idrottsundervisning, lek och rekreation.

Simhallen i Myrsjö sportcentrum blir kommunens tredje simhall. Inom de närmaste åren öppnar det nya Näckenbadet (klar 2024) och nu pågår planeringen inför ny simhall i Järlahöjden (klar 2026 – 2030). De tre simhallarna kommer att komplettera varandra och erbjuda ett gemensamt utbud för föreningar, skolor och allmänhet.

Mer information

Gunilla Grudevall-Steen, ordförande i fritidsnämnden (L), 070 – 431 96 60, gunilla.grudevall-steen@nacka.se

Jörn Karlsson, ekonomi- och finansdirektör, 08 – 598 457 15, jorn.karlsson@nacka.se

Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör, 08 – 718 99 78, anders.mebius@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nu går Nacka kommun vidare för att förverkliga arbetet med en ny simhall i Myrsjö sportcentrum. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att upphandla en aktör för att bygga, äga och driva den nya simhallen, som beräknas stå klar 2026.
Twittra det här

Citat

Med upphandlingen av en extern aktör så tar vi ytterligare ett steg mot den nya simhallen i Myrsjö, något som är ett stort och viktigt tillskott för Nackabornas och framför allt Ormingebornas möjlighet att bada och simträna. Det blir fler tillfällen för barn och unga att besöka en simhall och öka sin simförmåga och vattenvana, och bättre förutsättningar för idrottande i Nacka.
Gunilla Grudevall-Steen (L), ordförande i fritidsnämnden