Nacka kommun startar digital testpilot för lokal kompetensförsörjning

Nacka kommun och Arbetsförmedlingen startar idag en testpilot för att underlätta matchningen mellan lokala företag och lokal kompetens i Nacka. Piloten består av en kostnadsfri digital tjänst, Rekryteringsguiden, riktad till Nackaföretag som vill rekrytera Nackakompetens.

Tjänsten underlättar och förenklar matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande.

- Över 14 000 företag verkar i Nacka. Flertalet av dem är små men växande företag. Deras förmåga att rekrytera nya medarbetare är avgörande för fortsatt god tillväxt i Nacka. Genom att tillgängliggöra Rekryteringsguiden kan kommunen, tillsammans med Arbetsförmedlingen bidra till att företagen enklare hittar den kompetens de behöver, säger Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun.

Rekryteringsguiden är baserad på Arbetsförmedlingens omfattande databaser och information från Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket. Tjänsten väger in kriterier som arbetsmarknadsprognosen, geografisk placering och kunskapskrav och föreslår den lämpligaste rekryteringstjänst som Arbetsförmedlingen kan erbjuda.

- Större rörlighet på arbetsmarknaden och snabbare matchning mellan kompetens och behov är en förutsättning för god tillväxt framöver. Tjänsten är ett smart och användarvänligt sätt att synliggöra kompetensen hos de nackabor som söker eller vill byta arbete i det lokala näringslivet, säger Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.

Rekryteringsguiden lanserades på Arbetsförmedlingens webbplats under hösten 2018. Användandet har ökat organiskt och under januari månad 2019 nyttjades tjänsten av 6 000 användare.

- Rekryteringsguiden är först ut och eftersom Nacka kommun är delaktig i Arbetsförmedlingens utveckling av digitala tjänster föll det sig naturligt att tillfråga dem om att vara vår testpilot, säger Petter Schaffer, produktansvarig för rekryteringsstrategier på Arbetsförmedlingen.

Idag, på Nacka företagarträff finns Nacka kommun och Arbetsförmedlingen på plats för att berätta mer. Besökande företag kommer att få tillfälle att testa både Rekryteringsguiden och flera andra digitala tjänster samt diskutera kompetensförsörjning med Arbetsförmedlingens företagsrådgivare.

Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör, Nacka kommun, 08 718 80 72

Anders Börjesson, näringslivsdirektör, Nacka kommun, 08 718 92 28

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Citat

Över 14 000 företag verkar i Nacka. Flertalet av dem är små men växande företag. Deras förmåga att rekrytera nya medarbetare är avgörande för fortsatt god tillväxt i Nacka. Genom att tillgängliggöra Rekryteringsguiden kan kommunen, tillsammans med Arbetsförmedlingen bidra till att företagen enklare hittar den kompetens de behöver.
Anders Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka kommun
Större rörlighet på arbetsmarknaden och snabbare matchning mellan kompetens och behov är en förutsättning för god tillväxt framöver. Tjänsten är ett smart och användarvänligt sätt att synliggöra kompetensen hos de nackabor som söker eller vill byta arbete i det lokala näringslivet.
Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.