Nacka kommunala skolor tar ansvar för lärares arbetssituation

 Nackas kommunala skolor har bjudit in Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och SKL till en gemensam diskussion för att nå framåt och förbättra arbetssituationen för våra lärare.

Under en lång tid har lärarnas arbetssituation med bland annat ökade krav på dokumentation, gjort det svårare för lärarna att fokusera på själva undervisningen. Något som inte bara syns i media utan även i antalet sjukskrivningar och upplevd stress hos lärare. För att förändra den bilden och möjliggöra konkreta åtgärder har vi som första skolkommun bjudit in alla berörda arbetsmarknadsparter för att gemensamt genomlysa situationen och de möjligheter som finns.

Under en heldag möts vi på klassisk mark – Grand Hotell i Saltsjöbaden, för att dela våra olika synviklar på bland annat dagens arbetstidsavtal för att hitta utvecklingsmöjligheter och alternativa sätt att skapa en positiv arbetsmiljö och rimlig arbetsbörda. Fokus kommer vara konkreta lösningar på varje skola för att kunna ge eleverna den bästa utbildningen.

- Det är fantrastiskt glädjande att alla parter vill vara med och skapa en gemensam lösning. Tillsammans skapar vi nu framtidens arbetsplats,
Säger Einar Fransson produktionsdirektör för Nackas kommunala skolor och initiativtagare.

Media hälsas nu välkomna att besöka konferensen den 24oktober.

Se program för detaljer och deltagande föreläsare från de olika organisationerna.
Anmäl dig senast 23 oktober till Robin von Euler kommunikatör på 08-718 90 16 alt. Robin.voneuler@nacka.se

robin.voneuler@nacka.se

08-7189016
070-4319016

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar