Nacka lämnar diskussioner med Operan och Dramaten

Stadsutvecklingen i Nacka kan inte vänta och Operan och Dramatens tidplan går dessvärre inte i linje med kommunens. Nacka kommun har därför beslutat att inte längre driva frågan om att skapa ett nytt kulturcentrum med Operan och Dramaten i centrala Nacka.

Nacka kommun är en av fyra slutkandidater om var Operan och Dramatens nya lokaler ska ligga. De två kulturinstitutionerna behöver en ny adress för verkstäderna som i dag ligger i Gäddviken. Nacka kommun har lagt ned mycket engagemang, tid och pengar under ett och ett halvt år på att ta fram ett spännande koncept och väntat på Operan och Dramatens beslut.

- Vi har nu fått besked att Operan och Dramaten återigen skjuter fram beslutet. Vi beklagar detta. Då stadsutvecklingen i Nacka går framåt med planerad hastighet på den tilltänkta platsen så kommer vi inte att kunna invänta ytterligare processer hos Operan och Dramaten, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau.

I takt med att kommunen växer; vi är över 100 000 invånare och det pågår satsningar på bostäder, tunnelbana och stadsutveckling, ökar också möjligheten för ännu fler aktörer inom kultur att ta plats här.

- Kulturen har stort utrymme i Nacka. Det är till och med så att vi är den Stockholmskommun som satsar mest på kultur och vårt fokus ligger på barn och unga. Vi kommer att utveckla kulturen i staden på andra sätt och med andra aktörer, säger Mats Gerdau.

 

För mer information:

Jenny Ryderstedt, pressansvarig, 070-431 91 23

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera