Nacka satsar 3 miljoner på förebyggande arbete för barn och unga

Nacka kommun vill fortsätta utveckla det förebyggande och främjande arbetet för barn och unga och har därför tillfört 3 miljoner kr till det arbetet. Pengarna ska bland annat gå till stimulansbidrag, kompetensutveckling och förbättrad webbinformation.

- Vi tror att tidiga insatser gör att så få barn som möjligt utvecklar ett behov av särskilt stöd senare i livet. Vi vet att det görs mycket bra redan idag, och det vill vi premiera, säger Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka i en kommentar.

Syftet med insatserna är att öka det psykiska välbefinnandet hos barn och unga, se till att alla elever når grundskolans kunskapsmål och trivs i skolan och att öka samverkan mellan olika aktörer som arbetar med barns hälsa och utveckling.

 
Stimulansbidrag: Goda idéer är till för att spridas
Första insatsen är ett stimulansbidrag för att premiera och lyfta fram goda exempel och bra idéer på insatser som görs i ett tidigt skede för att undvika en ogynnsam utveckling hos barn och unga. Bidragen ska sedan samlas i en kunskapsbank fria att användas av andra.

Utbildning och kompetensutveckling
Särskild utbildningssatsning för personal i verksamheter som arbetar med barn 0-9 år genomförs. Målet är att öka medarbetares kompetens att upptäcka, samtala om och arbeta med barn i behov av tidiga insatser tidigt i livet.

Lättillgänglig webbinformation
Under året pågår också ett arbete med att samla och tillgängliggöra information på webben. Syftet är att förenkla informationen om vilket stöd man kan få om man drabbas av psykisk ohälsa. Målgruppen är barn, unga och deras familjer.

Lena Dahlstedt, stadsdirektör, Nacka kommun
lena.dahlstedt@nacka.se
08-718 95 00

Anders Fredriksson, socialdirektör, Nacka kommun
anders.fredriksson@nacka.se
08-718 75 16

Susanne Nord, kultur- och utbildningsdirektör, Nacka kommun
susanne.nord@nacka.se
08-718 97 65

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Prenumerera