Nackas nior tillhör Sveriges bästa i år igen

Skolorna i Nacka fortsätter prestera resultat i toppklass. Våren 2018 var Nackas nior näst bäst i Stockholms län och sjätte bäst i landet. Det framgår av rapporten Öppna jämförelser som publiceras av Sveriges kommuner och landsting idag.

 

Det är sjunde året i rad som Nacka placerar sig bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller de sammanvägda resultaten i årskurs 9.

- Det viktigaste som rapporten visar är att eleverna i skolorna i Nacka långsiktigt uppnår väldigt fina skolresultat. Nacka har nu varit bland landets tio bästa skolkommuner de senaste sju åren som Sveriges kommuner och landsting genomfört dessa öppna jämförelser, vilket förstås är väldigt glädjande. Vi prioriterar skolan och jag vill skicka en grattishälsning till alla elever, lärare och rektorer för ett gott arbete, säger Tobias Nässén (M), ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.

Drygt 91 procent av Nackas niondeklassare nådde kunskapskraven i alla ämnen, och 95 procent nådde behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan. Resultaten visar också att Nacka i hög utsträckning överträffar det modellberäknade värdet, där bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och andel nyinvandrade elever vägs in. Detta gäller  särskilt meritvärdet, där Nacka är åttonde bäst i landet när hänsyn tas till elevsammansättningen.

- Det här är ett kvitto på att Nackas förskolor och skolor håller hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs har alltid barnens och elevernas möjligheter att utvecklas och nå goda resultat i fokus.  Det här ger oss en härlig skjuts i vårt fortsätta arbete med att utveckla utbildningen i Nacka, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun.

Rapporten Öppna jämförelser för grundskolan publiceras varje år av Sveriges kommuner och landsting, och nyckeltal publiceras också i kommun- och landstingsdatabasen kolada.se. Där  beskrivs skolors resultat i  betyg i årskurserna 6–9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna utifrån nyckeltal om kostnader och personal. Statistiken bygger i huvudsak på uppgifter för läsåret 2017/2018.
 

Susanne Nord, utbildningsdirektör, Nacka kommun 08 718 97 65
Öyvind Spångberg, pressansvarig, Nacka kommun, 0704 31 91 26

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är ett kvitto på att Nackas förskolor och skolor håller hög kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs har alltid barnens och elevernas möjligheter att utvecklas och nå goda resultat i fokus.  Det här ger oss en härlig skjuts i vårt fortsätta arbete med att utveckla utbildningen i Nacka.
Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun.
Det viktigaste som rapporten visar är att eleverna i skolorna i Nacka långsiktigt uppnår väldigt fina skolresultat. Nacka har nu varit bland landets tio bästa skolkommuner de senaste sju åren som Sveriges kommuner och landsting genomfört dessa öppna jämförelser, vilket förstås är väldigt glädjande. Vi prioriterar skolan och jag vill skicka en grattishälsning till alla elever, lärare och rektorer för ett gott arbete.
Tobias Nässén (M), ordförande i utbildningsnämnden i Nacka.