Nu renas Sicklasjön

Report this content

På måndag inleds en rening av Sicklasjön i syfte att få en god ekologisk status i sjön. Under de kommande veckorna läggs aluminiumklorid ut i vattnet för att sänka sjöns fosforhalt. Projektet är möjligt tack vare nya medel från länsstyrelsen i Stockholm.

 

Under sommaren rengjordes Järlasjön på samma sätt, något som omgående kunde visa på goda resultat. Projekten är ett led i att få god ekologisk miljö i sjöarna och att nå EU:s vattendirektiv. Av den anledningen har Nacka kommun tillsammans med Stockholms stad tagit fram ett lokalt åtgärdsprogram som redovisar vilka åtgärder som ska genomföras för att nå målet. De mest effektiva insatserna är att fälla sedimenten och att rena dagvattnet som tillförs sjön. Åtgärder för att rena dagvatten kommer att ske genom insatser i Kyrkviksanläggningen och Kyrkviksparken de kommande åren.

– Reningen av Järlasjön i somras var väldigt framgångsrik och nu går vi vidare med Sicklasjön. Många flyttar till Nacka på grund av närheten till natur och vatten och då ska vi se till att sjöarna är rena, attraktiva och tillgängliga. Satsningar av det här slaget är av stor vikt nu när Nacka växer, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

– 

Nacka har många sjöar och en del av dem har inte så bra vattenkvalitet. Vi kommer att fortsätta att rena våra sjöar som också är en del av de åtgärder vi ska göra enligt kommunens miljöprogram, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsens miljöutskott.

– När vi får bort fosforn minskar mängden alger, säger miljöstrateg Birgitta Held Paulie. Dessutom kommer siktdjupet att öka och ekosystemet i sjön förbättras.

Projektet finansieras med 1,5 miljoner kronor i så kallat LOVA-bidrag från länsstyrelsen i Stockholm. Dessutom bidrar Stockholms stad och Nacka kommun med 250 000 kronor vardera till projektet.

Mer information om projektet finns här.  

Mer information

Birgitta Held Paulie, miljöstrateg Nacka kommun, 08 – 718 93 95, birgitta.held.paulie@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

På måndag inleds en rening av Sicklasjön i syfte att få en god ekologisk status i sjön. Under de kommande veckorna läggs aluminiumklorid ut i vattnet för att sänka sjöns fosforhalt. Projektet är möjligt tack vare nya medel från länsstyrelsen i Stockholm.
Twittra det här

Citat

Reningen av Järlasjön i somras var väldigt framgångsrik och nu går vi vidare med Sicklasjön. Många flyttar till Nacka på grund av närheten till natur och vatten och då ska vi se till att sjöarna är rena, attraktiva och tillgängliga. Satsningar av det här slaget är av stor vikt nu när Nacka växer.
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)
När vi får bort fosforn minskar mängden alger. Dessutom kommer siktdjupet att öka och ekosystemet i sjön förbättras.
Birgitta Held Paulie, miljöstrateg på Nacka kommun
Nacka har många sjöar och en del av dem har inte så bra vattenkvalitet. Vi kommer att fortsätta att rena våra sjöar som också är en del av de åtgärder vi ska göra enligt kommunens miljöprogram.
Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden och kommunstyrelsens miljöutskott