Nya beslut om utveckling i Orminge

Report this content

Nya bostäder, handelslokaler, infartsparkering och ett levande och tryggt centrum med goda kommunikationsmöjligheter. Nu har Nackas kommunstyrelse fattat beslut om ny detaljplan i Orminge, kallad Knutpunkten, och nya avtal med byggaktörerna Orminge Entré och Magnolia.

  Kirsh  Dereka Arkitekter

 

– Kommunstyrelsen har fattat ett viktigt beslut för den fortsatta utvecklingen av Orminge centrum. Äntligen är vi ett steg närmare förverkligandet av ett trevligt och modernt lokalcentrum för Ormingeborna med fler butiker, bättre service och nya mötesplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M).

Målet är ett levande, tryggt och attraktivt centrum i Orminge där fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Förslaget innebär cirka 450 nya bostäder, ungefär 6000 kvadratmeter yta för handel- och centrumverksamheter och cirka 400 infartsparkeringar i ett nytt parkeringshus.

Dagens bussgata ska utvecklas och byggas ut, och det tillsammans med en ökning av busstrafiken från Region Stockholm, en bättre framkomlighet och ett parkeringshus för infartsparkering kommer att göra det enklare att resa i och omkring Orminge.

Kommunstyrelsen fattade också beslut om att ingå ett markgenomförandeavtal med Orminge Entré (Arwidsro och Gotska Fastighets AB) för byggandet av ett parkeringshus för infartsparkering, bostäder och verksamhetslokaler. Dessutom godkändes förslaget att gå vidare med exploateringsavtalet med fastighetsbolaget Magnolia för att det så kallade Hantverkshuset med bostäder och nya verksamhetslokaler. Båda ärendena föreslås godkännas av kommunfullmäktige den 24 maj.

 

Mer information

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), 08 – 718 92 00, mats.gerdau@nacka.se

Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör, 08 – 718 00 00, katarina.wahlin.alm@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nya bostäder, handelslokaler, infartsparkering och ett levande och tryggt centrum med goda kommunikationsmöjligheter. Nu har Nackas kommunstyrelse fattat beslut om ny detaljplan i Orminge, kallad Knutpunkten, och nya avtal med byggaktörerna Orminge Entré och Magnolia.
Twittra det här

Citat

Kommunstyrelsen har fattat ett viktigt beslut för den fortsatta utvecklingen av Orminge centrum. Äntligen är vi ett steg närmare förverkligandet av ett trevligt och modernt lokalcentrum för Ormingeborna med fler butiker, bättre service och nya mötesplatser.
Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M)