Saltsjöbanan höjs upp vid Sickla köpkvarter

Nacka kommun går vidare med planerna på att höja upp Saltsjöbanan längs en sträcka intill Sickla köpkvarter och förslaget är nu på samråd där Nackaborna kan tycka till.

– Genom att höja Saltsjöbanan tar vi bort den barriär som tågspåret utgör och knyter ihop området. Samtidigt kan vi skapa utrymme för nytt stadsliv med kvartersnära butiker, restauranger och caféer, säger Fredrik Lidberg, projektledare Nacka kommun. 

Under det upphöjda spåret kommer det att byggas lokaler för till exempel butiker och kulturverksamhet. Bron med de nya lokalerna kommer att vara en del av den nya staden. Genom upphöjningen kommer gående, cyklister och trafikanter enkelt att kunna röra sig i den nya stadsdelen. 

Värmdövägen kommer längs med Sickla omvandlas till stadsgata med nya flerbostadshus och entré till Sickla tunnelbanestation. Området blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Sickla när Tvärbanan invigs 2017 och tunnelbanan invigs 2025.

Projektet görs i samarbete mellan Nacka kommun och landstingets Trafikförvaltning. Detaljplanen beräknas vara färdig under hösten 2017 och bygget kan påbörjas under 2018.


www.nacka.se/saltsjobanansupphojning

För mer information
Sam Carlsson, pressansvarig i Nacka kommun, 0704-31 79 41, sam.carlsson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media