Startskott för upphandling av drift av folkbiblioteken

Igår den 11 maj 2011, beslutade kulturnämnden hur upphandlingen av driften av folkbiblioteken ska genomföras och vilka krav man ställer på de aktörer som ska ges möjlighet att delta i upphandlingen.

Förutsättningarna finns beskrivna i en tidsplan med kvalificeringskrav på anbudsgivare, utvärderingskriterier samt en övergripande beskrivning av upphandlingen. Detta annonseras den 12 maj 2011 vilket utgör startskottet för kvalificerade anordnare att inom 37 dagar komma in med anbud om att driva biblioteksverksamhet på ett eller flera av kommunens bibliotek.
- Det är verkligen glädjande att kulturnämnden vid sitt sammanträde i går kväll (11/5) kunde ta nästa steg i upphandlingsprocessen genom att fastställa en beskrivning och kvalificeringskrav för kommande anbudsgivare. Vi får nu igång en intressant och spännande dialog där målet är ännu bättre bibliotek med ännu högre kvalitetskrav - detta till förmån för alla medborgare i Nacka. Det är också ett ställningstagande för bibliotekens möjlighet att fokusera på verksamhetens innehåll och utveckling genom att vi lyfter ut hyresdelen ur bibliotekens finansieringsmodell, säger Hans Peters (C), kulturnämndens ordförande.

Upphandlingen ska ske genom en konkurrenspräglad dialog enligt lagen om offentlig upphandling. Det innebär att kommunen under hösten, inom ramen för upphandlingen, kommer att föra en dialog med flera anbudsgivare, inklusive kommunens egenregi, om lösningar på service och genomförande av de tjänster som folkbiblioteken ska tillhandahålla enligt de målsättningar för verksamheten som kommunen fastslår.

Kommunen kommer även fortsättningsvis att ha ansvar för biblioteksverksamheten vilket omfattar uppföljning och utvärdering. Kommunen kommer också att stå för lokaler och gemensam infrastruktur i form av transporter, IT-system och webbportal, samt äga mediesamling och inventarier. Målet med att upphandla driften av Nackas folkbibliotek är att nå ännu högre kvalitet för biblioteksbesökarna. Att öka kvaliteten kan innebära att utveckla arbetet kring prioriterade grupper såsom läs- och språkutveckling för barn inom förskoleverksamheten och för barn och unga på fritiden. Det kan också handla om ökad tillgänglighet för alla inklusive människor med funktionsnedsättningar.

En ökad kvalitet handlar även om att vara ett folkbibliotek i tiden som samverkar med andra bibliotek och som utvecklar innovativa lösningar för att förbättra verksamheten för biblioteksbesökarna. I den konkurrenspräglade dialogen som ska ske med intresserade anbudsgivare kan kommunen hitta den eller de som har goda utvecklingsidéer för biblioteksverksamhet, oavsett om det är kommunala enheter eller inte. Biblioteken kan då drivas av de aktörer som kunnat presentera bäst idéer för verksamheten. En grundläggande utgångspunkt är bibliotekslagen och Nacka kommuns nya biblioteksstrategi med vision och strategiska mål för folkbiblioteken som kulturnämnden har antagit, för vidare beslut i kommunfullmäktige under våren 2011.

Kommunen har länge använt konkurrens genom kundval eller upphandling som ett sätt att driva utveckling och ge kommuninvånarna mer valuta för pengarna, oavsett om driften sker genom en kommunal aktör, ett personalkooperativ eller på annat sätt. Besökarna är nöjda idag och personalen får goda betyg men det finns också områden som behöver utvecklas, vilket kundundersökningar har visat. Genom att konkurrensutsätta driften kan biblioteken utvecklas ännu mer.

Här kan du läsa mer:
Tjänsteskrivelse inklusive tidplan

Strategi för folkbibliotek i Nacka

Biblioteksutredning

Frågor och svar om biblioteksutredningen

Svarsbilaga

Övergripande beskrivning av upphandlingen

 

Kontakt:
Hans Peters (c)
Ordförande i kulturnämnden, Nacka kommun
Mobil: 073-980 78 31
hans.peters@nacka.se
 
Susanne Nord
Kultur- och utbildningsdirektör
Tel: 08-718 9765
Mobil: 070-431 9765
susanne.nord@nacka.se
 
Lena Dahlstedt
Bitr. stadsdirektör, stadsdirektör fr.o.m. 16 juni 2011
Tel: 08-718 9500
Mobil: 070-431 9500
lena.dahlstedt@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00

----------------------------------------------------------------------------------------------

Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Dokument & länkar