Tillväxt och satsningar i Nacka kommuns mål och budget

Report this content

Under måndagen den 19 november beslutade kommunfullmäktige i Nacka kommun om mål och budget för perioden 2019–2021. Rejäla satsningar på bland annat utbildning, välfärd och miljö och hållbarhet väntar Nackaborna. Budgeten visar ett resultat på 269 miljoner kronor 2019.

- Vi i Alliansmajoriteten har lagt en stram budget med stort överskott för att kommunen ska stå stark inför de kommande åren. Samtidigt kan vi göra rejäla satsningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter och leverera maximalt värde till alla som bor, verkar och vistas i Nacka. Vi förbättrar också både framkomlighet, trivsel och trygghet, det är ett styrkebesked, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens övergripande mål, fokusområden och resultatindikatorer för de olika nämnderna ingår i beslutet. Den politiska viljeriktningen för hela organisationen består av fyra prioriterade huvuduppgifter; stadsbyggnad i takt med medborgare och miljö, miljösmart kommun, fler jobb och snabb etablering samt ekonomi i balans och effektiv styrning

-Detta är vårt viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och våra verksamheter. Vi är många tjänstemän som ser fram emot att omsätta den politiska inriktningen i handling. Personligen ser jag fram emot att arbeta med vårt nya miljöutskott och att utveckla vårt sätt att växa och bygga stad i takt med Nackaborna och miljön, säger Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun.

De största tillskotten i budgeten går till utbildning och välfärd, miljö och hållbarhet, trivsel, framkomlighet och trygghet. Planerade investeringar de närmaste åren uppgår till 1 miljard kronor per år. Resultatet för 2019 budgeteras till 269 miljoner kronor. Kommunalskatten lämnas oförändrad på 18:43.

-Nacka blev Årets superkommun 2018 och nu fortsätter arbetet med att bibehålla och utveckla god ekonomisk hushållning kommande år säger Eva Olin ekonomidirektör i Nacka kommun.

 

Eva Ohlin, ekonomidirektör i Nacka kommun, 0704 31 99 06

Öyvind Spångberg, pressansvarig i Nacka kommun, 0704 31 91 26

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Citat

Vi i Alliansmajoriteten har lagt en stram budget med stort överskott för att kommunen ska stå stark inför de kommande åren. Samtidigt kan vi göra rejäla satsningar för att fortsätta utveckla våra verksamheter och leverera maximalt värde till alla som bor, verkar och vistas i Nacka. Vi förbättrar också både framkomlighet, trivsel och trygghet, det är ett styrkebesked.
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
Detta är vårt viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och våra verksamheter. Vi är många tjänstemän som ser fram emot att omsätta den politiska inriktningen i handling. Personligen ser jag fram emot att arbeta med vårt nya miljöutskott och att utveckla vårt sätt att växa och bygga stad i takt med Nackaborna och miljön.
Lena Dahlstedt, stadsdirektör i Nacka kommun