Toppbetyg för Nackas kvalitetsarbete i grundskolan

Nackas systematiska kvalitetsarbete i grundskolan lyfts fram som ett gott exempel i en rapport från Friskolornas riksförbund. Utgångspunkten är statistik om andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan när de lämnar årskurs 9, kommunens egna kvalitetsrapporter och skolinspektionsgranskningar.

Rapporten Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra analyserar elevresultat och kvalitetsarbete hos kommuner och huvudmän. I rapporten finns Nacka kommun med som ett gott exempel som kan inspirera andra skolhuvudmän i deras systematiska kvalitetsarbete för bättre kunskapsresultat för alla elever, oavsett bakgrund.

– Nacka ska vara en attraktiv skolkommun, vårt mål är att anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling ska vilja verka här, säger utbildningsnämndens ordförande Monica Brohede Tellström (L).  Resultaten från våra årliga enkät visar att huvudmännen genomgående är nöjda med att verka här. Det är positivt att vårt arbetssätt uppmärksammas i Friskolornas rapport.

– Nacka har sedan länge har ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar både kommunala och fristående skolor, säger utbildningsdirektör Susanne Nord. Vi analyserar regelbundet elevresultat tillsammans med skolorna och följer också upp resultatindikatorer, något som är avgörande för att kunna ge barn och elever möjlighet att utvecklas maximalt.

I rapporten uppmärksammas resultat som Nackas kommuns grundskoleelever har haft under en lång tid, något som till exempel framkommer i SKR:s öppna jämförelser där Nacka de senaste sju åren tillhört de 10 bästa kommunerna (sammantaget för kommunala och fristående skolor). Som goda exempel presenteras också några av kommunens mål och indikatorer med fokus på elevernas lärande, som genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 och andelen elever som tycker det är roligt att lära sig saker eller anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära mer.

Dessutom uppmärksammas kommunens årliga omfattande kvalitetsanalys, som ger en överblick över hur det går för alla elever i Nacka. Rapporten lyfter också
kommunens fokus på elevernas lärmiljö i enkäter till elever, och det arbete som genomförts för att utveckla uppföljningen av elevernas resultatutveckling.

Nacka kommun har idag 37 grundskolor varav 16 är fristående skolor och 21 är kommunala skolor.

Mer information

Monica Brohede Tellström, ordförande i utbildningsnämnden (L), 08-718 94 08, monica.brohede.tellstrom@nacka.se

Susanne Nord, utbildningsdirektör Nacka kommun, 08-718 97 65, susanne.nord@nacka.se

Helene Andersson
Pressansvarig
08-7189234
helene.andersson@nacka.se

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: nacka.se/press
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta pressbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nackas systematiska kvalitetsarbete i grundskolan lyfts fram som ett gott exempel i en rapport från Friskolornas riksförbund. Utgångspunkten är statistik om andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan när de lämnar årskurs 9, kommunens egna kvalitetsrapporter och skolinspektionsgranskningar.
Twittra det här

Citat

Nacka ska vara en attraktiv skolkommun, vårt mål är att anordnare som ligger i framkant när det gäller kvalitetsutveckling ska vilja verka här. Resultaten från våra årliga enkät visar att huvudmännen genomgående är nöjda med att verka här. Det är positivt att vårt arbetssätt uppmärksammas i Friskolornas rapport.
Monica Brohede Tellström (L), ordförande i utbildningsnämnden
– Nacka har sedan länge har ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar både kommunala och fristående skolor. Vi analyserar regelbundet elevresultat tillsammans med skolorna och följer också upp resultatindikatorer, något som är avgörande för att kunna ge barn och elever möjlighet att utvecklas maximalt.
Susanne Nord, utbildningsdirektör Nacka kommun