Toppländer i PISA-undersökningen kommer för att lära sig av Sverige!

Mellan den 25 januari och 1 februari kommer elever, lärare och professorer från Asien till Nacka. Många av länderna är de som har högst resultat i den nyligen presenterade och omdiskuterade PISA-undersökningen. En av anledningarna att de valt att komma till Nacka är för att de vill lära sig av de goda resultaten!

Från flera av länderna har man uttryckt behov av att se på pedagogik som leder till självständiga, kreativa ungdomar. En annan är hur man når så goda resultat i relation till studietid. Under veckan genomförs en workshop för att titta på och diskutera hur eleverna ska nå sin maximala potential och vilka kunskaper som är viktigast för framtidens studenter. Ett möte för att lära av varandra.

INTERNATIONELLT TOPPMÖTE FÖR STUDENTER

På Nacka Gymnasium samlas ett 50-tal begåvade naturvetare från några av Asiens mest framgångsrika skolor i Nacka. Tillsammans med skolungdomar från Nacka ska de ta sig an utmaningarna runt världshavens framtid under rubriken ”The Sea – to be, or not to be”.

Elever, lärare och professorer kommer från Brunei, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam.

På Nacka Gymnasium kommer seminarier, workshops och grupparbeten avlösa varandra tillsammans med en hel del studiebesök och sociala arrangemang under en intensiv vintervecka.

SPÄNNANDE WORKSHOP MED LEDANDE PEDAGOGER

Torsdagen den 30 januari 2014 samlas lärare från alla de deltagande länder till en stor workshop där man tillsammans identifierar och diskuterar framgångsfaktorer i utbildningen av unga – att lyckas med faktakunskaperna och att lyckas med kreativiteten. Vad kan man lära sig av varandra? Hur frigör man bäst den individuella potentialen hos varje elev? Och varför lyckas en del länder bättre än andra, ibland trots bristande resurser?
Till workshopens paneldiskussion kommer bland andra:
Prof. Sang Chun Lee, president of ASEAN+3 Center for the Gifted in Science,
Teo Härén,
författare och talare med passion för inspiration och kreativitet.

EN VECKA I OMVÄRLDENS FOKUS
Nackas kommunala skolor är de enda utomasiatiska deltagarna och har sedan länge ett givande utbyte med framgångsrika skolor i Korea. Varje år samlar ASEAN+3 sina mest begåvade unga och deras lärare i ett stort sommarläger, men i år har de särskilt bett om att få vara i Nacka. De ser det som en unik möjlighet för dem att lära sig av den svenska skolan och Nackas kommunala skolor får chansen att lära av dem.

Hela konferensen inleds av  bland andraTomas Tobé, Ordförande i utbildningsutskottet och med ett starkt intresse för att hitta vägar för att utveckla svensk skola.

Men det är inte bara de deltagande länderna som är intresserade av ungdomarnas och lärarnas handfasta kunskapsutbyte. Hela skolsverige kan dra nytta av lärdomarna och vi bjuder därför in media av alla slag. Efter workshopen kommer vi även producera öppet material i form av rapporter, bilder och film.

ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS)

Syftet med ACGS är att tillsammans skapa bra förebilder, ökad innovationskraft och större utbyte mellan länder. Samarbetet omfattar länderna Thailand, Vietnam, Kambodja, Brunei, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Indonesien, Malaysia och Laos samt Korea, Kina och Japan. Läs mer här: http://www.acgs.or.kr

Välkomna att besöka konferensen för att träffa våra elever och lärare eller följa workshopen.

robin.voneuler@nacka.se

08-7189016
070-4319016

Nackas kommunala skolor

Nacka är en av de främsta skolkommunerna som når goda resultat tack vare fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Vi söker ständigt nya utvecklingsmöjligheter och därför är det internationella sammanhanget viktigt inte minst eftersom framtiden är global.

Genom ny och beprövad pedagogik bejakas kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Med moderna tekniska hjälpmedel fokuserar pedagogerna på att utveckla pedagogiken och metodiken för att använda tekniken på rätt sätt. Tydlig ledning, engagerade pedagoger, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga byggstenar i Nackas kommunala skolors arbete. De kommunala skolorna är en organisation bestående av 39 förskolor, 22 grundskolor och två gymnasieskolor med sammanlagt 2600 medarbetare.

Produktionsdirektör: Einar Fransson


Läs mer: http://www.nacka.se/ffs

Taggar: