Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Konkurrenskraftsutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande (SOU 2015:15) med förslag till en strategi för ökad konkurrenskraft i svensk jordbruks- och trädgårdsnäring.

Konkurrenskraftsutredningen, som letts av Rolf Annerberg, tidigare generaldirektör på Formas och Naturvårdsverket, föreslår en strategi med inriktning på fyra fokusområden. Den handlar om att öka effektiviteten i produktionen, stärka marknadsorinteringen och att jobba tillsammans i hela värdekedjan.

Staten har en viktig roll i att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och ramar för produktionen. Samtidigt betonar utredningen att näringen bär ett stort ansvar att marknadsanpassa och utveckla företagandet. Ytterligare ett område som lyfts fram är behovet av stärkt forskning och innovation samt en långsiktig kompetensförsörjning till sektorn.

– Jag anser att Sverige både kan och bör utnyttja sin potential för att öka sitt bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen. För detta behövs förbättrad konkurrenskraft. Jordbruks- och trädgårdsnäringen står inför stora utmaningar för att nå ökad konkurrenskraft och produktion. Om näringen ska kunna öka sitt bidrag till den ekonomiska tillväxten krävs en kraftsamling där alla parter samverkar. Min förhoppning är att den samlade strategi som jag föreslår ska bidra till en nystart för sektorn, säger Rolf Annerberg.

Rapporten finns att tillgå på regeringens hemsida; http://www.regeringen.se/sb/d/19816/a/255110

Frågor från press:

Rolf Annerberg
Särskild utredare
070-383 40 58

Annika Holmberg
Huvudsekreterare
08-405 11 52
070-243 43 24

Kontakt:

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos Sven Erik-Bucht
Tel. 072-551 41 16
ingela.nilsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag anser att Sverige både kan och bör utnyttja sin potential för att öka sitt bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen. För detta behövs förbättrad konkurrenskraft. Jordbruks- och trädgårdsnäringen står inför stora utmaningar för att nå ökad konkurrenskraft och produktion. Om näringen ska kunna öka sitt bidrag till den ekonomiska tillväxten krävs en kraftsamling där alla parter samverkar. Min förhoppning är att den samlade strategi som jag föreslår ska bidra till en nystart för sektorn
Rolf Annerberg, särskild utredare