Avtal om större samlade exploateringar klara

På måndag den 18 december presenterar bostadsminister Peter Eriksson och regeringens samordnare Johan Edstav tillsammans med berörda region- och kommunpolitiker färdiga avtal om nya hållbara städer/stadsdelar (större samlade exploateringar).

Tid: Måndag den 18 december kl 11.15

Plats: Rosenbad

Medtag presslegitimation

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar